Näringsdeklarationerna obligatoriska

För ett förpackat livsmedel ska anges näringsvärdet det innehåller. Informationen ska ges som en enda helhet, i samma synfält och i tydlig form.

Näringsdeklarationerna blir obligatoriska 13.12.2016. De nya kraven ska ändå följas redan från och med december 2014, om näringsvärdesinformation ges på förpackningen, ett närings- eller hälsopåstående framförs om livsmedlet eller livsmedlet berikats med vitaminer eller mineralämnen.

Om ett påstående framförs om något annat näringsämne än de som ingår i näringsdeklarationen, ska dess mängd anges intill näringsdeklarationen.

Den obligatoriska näringsvärdesinformationen ska inbegripa dessa uppgifter i denna ordning:

 • energi
 • fett
  • varav mättat fett
 • kolhydrater 
  • varav sockerarter
 • protein
 • salt

 

Informationen ska ges per hundra (100) gram eller milliliter. För ett förpackat livsmedel kan informationen också ges per portion eller konsumtionsenhet, om portionens storlek och antalet portioner angetts.

Energi

Energin som ett livsmedel innehåller ska anges såväl i kilojoule (kJ) som i kilokalorier (kcal).

Fett

Om man vill ge mer detaljerad information om fettet i ett livsmedel, kan man utöver mängden mättat fett också ange mängden enkelomättade och fleromättade fetter.

Socker

Som underpunkt till sockret kan anges mängderna polyoler och stärkelse. Mängden kostfiber kan man, om man så önskar, ange mellan kolhydraterna och proteinet.

Salt

Av saltet som ett livsmedel innehåller anges såväl saltet som tillsatts i livsmedlet som saltet i form av naturligt förekommande natrium. Saltmängden uträknas på förpackningen så att man multiplicerar livsmedlets sammanlagda natriumhalt med 2,5. Om salthalten i ett livsmedel enkom beror på naturligt förekommande natrium, kan detta nämnas intill näringsdeklarationen. Exempel mjölk, innehåller inget tillsatt salt, salthalten beror på naturligt förekommande natrium i mjölken.

Salthalten i vissa produkter kan verka ha ökat på grund av det nya uträkningssättet.

I förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004, 25 §) räknar man upp de livsmedel, som på förpackningen ska vara försedda med påskriften ”kraftigt saltat” eller ”tillsatt mycket salt”, om salthalten överstiger den gräns som fastställts i förordningen. Påskriften kraftigt saltat avgörs enkom enligt mängden tillsatt salt. Påskriften kraftigt saltat på livsmedel förblir oförändrad fram till 13.12.2016.

Vitaminer och mineralämnen

Vitaminernas och mineralämnenas plats är sist i förteckningen. Deras mängd kan anges endast, om de förekommer i betydande mängd i livsmedlet. Vid uträkning av vad som är en betydande mängd utnyttjas de dagliga referensintagen i förordningen om livsmedelsinformation.

I den egentliga näringsdeklarationen får anges endast de vitaminer och mineralämnen som avses i förordningen och inte till exempel omega 3-fettsyrorna. Om man vill ange omega 3-fettsyrorna, rekommenderar Evira att de anges i samma synfält under den egentliga näringsdeklarationen.

Referensintag för energi och näringsämnen

Energin och mängderna näringsämnen som en produkt innehåller kan anges i procentandelar av referensintaget. För det kan användas förkortningen RI (Referance Intake). Energiinnehållet och referensintaget för näringsämnen har fastställts endast för vuxna.

Informationen kan ges per 100 gram/100 milliliter eller per portion eller konsumtionsenhet. Intill informationen ska också finnas omnämnandet ”Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)”.

Förkortningen GDA (Guideline Daily Amount eller vägledande dagligt intag) får inte längre användas i samband med näringsdeklarationer.

Näringsvärdesinformationen om oförpackade livsmedel

Om näringsvärdena hos oförpackade livsmedel ska på ett detaljhandelsställe från och med 13.12.2016 ges följande information

 • om ostar, korvar och charkvaror mängden fett och salt
 • om matbröd mängden salt.


Övrig information är inte obligatorisk.

Om man frivilligt vill ge annan näringsvärdesinformation om oförpackade livsmedel, kan man i informationen nämna

 • antingen energiinnehållet eller
 • energiinnehållet och mängderna fett, mättade fettsyror, socker och salt

 Informationen kan ges också enbart per portion, om bara portionens storlek anges.

Undantag och särskilda bestämmelser

Näringsvärdesinformation behöver inte ges om kosttillskott, naturliga mineralvatten och källvatten.

Sådan information behöver inte heller ges om till exempel följande livsmedel:

 • obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser, såsom mjöl
 • bearbetade produkter som bearbetats enbart genom mogning och som endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser
 • dricksvatten, även sådana som enbart tillförts koldioxid och/eller aromer
 • örter, kryddor och blandningar av sådana
 • salt och saltersättningar jämte bordssötningsmedel
 • malet kaffe och te och motsvarande ört- och fruktextraktdrycker
 • livsmedel i förpackningar vilkas största yta är mindre än 25 cm²
 • livsmedel som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenten

 Näringsdeklarationen på alkoholdrycker kan innehålla endast mängden energi.

Näringsdeklarationen ges för livsmedel som äts som sådana. För till exempel pulversoppors och motsvarande produkters del kan deklarationen ges för det tillredda livsmedlet. Då ska konsumenten i påskrifterna på förpackningen ges tillräckligt detaljerade tillredningsanvisningar.

Var erhålls den näringsvärdesinformation som krävs?

Näringsvärdesinformationen ska bygga på antingen

 • tillverkarens analys av livsmedlet
 • beräkningar som bygger på kända eller faktiska genomsnittsvärden för de använda ingredienserna, eller
 • beräkningar som bygger på allmänt fastställda och godtagna uppgifter.

 

En god informationskälla är till exempel den av Institutet för hälsa och välfärd upprätthållna databanken Fineli: http://www.fineli.fi/.

I sådana fall, då ett livsmedel marknadsförs som källa till ett visst näringsämne eller med ett hälsopåstående, rekommenderar Livsmedelsverket att tillverkaren låter göra en laboratorieanalys av livsmedlet, med vilken mängderna näringsämnen analyseras. Alternativet är att fastställa näringsvärdena som ska anges på något annat tillförlitligt sätt.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018