Respons på påskrifterna på förpackningar?

Om du vill ge respons på felaktiga påskrifter på förpackningar, ska du först kontakta den företagare som märkts ut på förpackningen.

Vid behov kan du också kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun. Namnen på de kommunala tillsynsenheterna finner du här.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018