EU:s livsmedelsbistånd till de sämst ställda i gemenskapen

Målet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för social utslagning. Det speciella syftet är att lindra de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Fonden ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. Läs mer på arbets-, och näringsministeriets webbplats. Livsmedelsverket fungerar som fondens förvaltningsmyndighet under programperioden 2014-2020.

Upprättandet av ett program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014–2020 

I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på att lindra bristen på mat hos de sämst ställda. Förmedlingen av EU:s livsmedelsbistånd till mindre bemedlade utförs av partnerorganisationer via föreningar och församlingar på lokalnivå.

Aktuellt

Coronavirusets COVID-19 spridning i Finland leder till ändringar i utdelningen av EU:s livsmedelsbistånd. Gods- och frakttrafiken löper tills vidare som normalt och för tillfället kan utdelningen av livsmedelsbistånd fortsätta med iakttagande av följande anvisningar (länk till anvisningen).

Se mer information Coronaviruset COVID-19 - Livsmedelsverket

 

EU livsmedelsbistånd aktuella frågor 2019

 

Kontaktuppgifter:
ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi
Sari T. Niemi, överinspektör, 0295 204 755
Petra Hanhimäki, planerare, 0295 204 323

imageg3cyah.png

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2020