EU:s livsmedelsbistånd till de sämst ställda i gemenskapen

Målet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för social utslagning. Det speciella syftet är att lindra de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Fonden ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. Läs mer på arbets-, och näringsministeriets webbplats. Livsmedelsverket fungerar som fondens förvaltningsmyndighet under programperioden 2014-2020.

Upprättandet av ett program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014–2020 

I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på att lindra bristen på mat hos de sämst ställda. Förmedlingen av EU:s livsmedelsbistånd till mindre bemedlade utförs av partnerorganisationer via föreningar och församlingar på lokalnivå.

År 2021 levereras de sista EU-livsmedlen som skaffats med finansiering från det operativa programmet till partnerorganisationerna för utdelning till dem som har det sämst ställt. Vi tar inte emot nya ansökningar om att bli utdelningsorganisation för EU:s livsmedelshjälp.

Under programperioden 2021-2027 blir fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) en del av ESF+-förordningen, liksom vissa andra fonder som tidigare varit självständiga (ESF, YEI, EaSI, Health). ESF+ ska investera på tre områden: 1) Utbildning och livslångt lärande. 2) Effektiva arbetsmarknader och lika tillgång till sysselsättning av hög kvalitet. 3) Social inkludering, hälsa och fattigdomsbekämpning. Syftet med sammanslagningen är att främja synergier mellan olika åtgärder och öka deras effektivitet. Läs mer om beredningen av programperioden 2021-2027 på arbets- och näringsministeriets webbplats.

 

Aktuellt

 • Beredningen av EU:s struktur- och regionalpolitiska program för programperioden 2021—2027 har kommit långt. Programmet heter Finland för förnyelse och kompetens 2021—2027.

  Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om förslaget till program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik ”Finland för förnyelse och kompetens” med tillhörande miljörapport. Programförslaget omfattar insatser som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Livsmedelsverket kommer att delta i förvaltningen av EU-medfinansierade materiella biståndet till dem som har det sämst ställt.

  Begäran om utlåtande: Finland förnyelse och kompetens 2021 – 2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och miljörapport 
  Svarstiden går ut: 16.4.2021.

 • Projektet Osallistava yhteisö upprätthåller en webbplats där du kan söka fram olika arrangörers mathjälpstillfällen i Finland. Också många aktörer som delar ut EU:s livsmedelsbistånd informerar om evenemangen via tjänsten. Tjänsten fungerar också på svenska och engelska. Läs mer på www.ruoka-apu.fi.

 • Marttaliitto har publicerat Smakrikt från EU matkassen receptbroschyr på svenska och engelska.
  Smakrikt från EU matkassen (pdf)
  Meals with EU food packages (pdf)

 • Coronavirusets COVID-19 spridning i Finland leder till ändringar i utdelningen av EU:s livsmedelsbistånd. Gods- och frakttrafiken löper tills vidare som normalt och för tillfället kan utdelningen av livsmedelsbistånd fortsätta med iakttagande av följande anvisningar (länk till anvisningen).

  Se mer information Coronaviruset COVID-19 - Livsmedelsverket

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:
ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi
Sari T. Niemi, överinspektör, 0295 204 755
Petra Hanhimäki, planerare, 0295 204 323

imageg3cyah.png

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2021