Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden

Materiellt bistånd ersätter EU-livsmedelsbiståndet under programperioden ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021-2027”

Livsmedelsverkets roll ändras i och med att EU-fonden och författningarna byts ut. Det materiella bistånd som är avsett för dem som har det sämst ställt finansieras med medel ur Europeiska socialfonden + (ESF+). Biståndet genomförs i form av projektutlysningar. Information om den första projektutlysningen ges våren 2022. Annonsen publiceras i EURA 2021-systemet.

Livsmedelsverket har under programperioden 2014-2020 administrerat EU:s livsmedelsbistånd till dem som har det sämst ställt ur fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD). Denna fond ersätts under programperioden 2021-2027 av Europeiska socialfonden + (ESF+). Finlands materiella bistånd till dem som har det sämst ställt är en del av EU:s regional- och strukturpolitiska program ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021-2027”. Arbets- och näringsministeriet är programmets förvaltningsmyndighet. Livsmedelsverket är förmedlande organ i fråga om projekt för materiellt bistånd.

Den som ansöker om projekt behöver Suomi.fi-användarfullmakt och användarrättigheter till EURA2021-systemet. Läs mer på webbplatsen Strukturfonder.fi.

De utvalda projektaktörerna erbjuder biståndsmottagaren utöver rådgivning också ett betalkort för köp av livsmedel och basförnödenheter

Projektaktören ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet samt det kunnande som behövs för att uppnå de mål som uppställts i projektplanen. De utvalda projektaktörerna skaffar betalkorten och samordnar alla stödåtgärder. Stödåtgärderna kan hänföra sig till vägledning till hälsosamma kostvanor, skuldrådgivning, socialvård, sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika funktioner. Biståndsmottagaren använder ett av EU delfinansierat betalkort för att betala livsmedel och basprodukter inom dagligvaruhandeln. Tippnings-, alkohol- och tobaksprodukter är uteslutna ur varukorgen.

En projektsamordningsgrupp inrättas före den första ansökningsinfon

Projektsamordningsgruppen är en tväradministrativ expertgrupp och den inrättas i början av 2022. Samordningsgruppen har till uppgift att strategiskt styra projekt som gäller materiellt bistånd samt att följa upp, utvärdera och stödja genomförandet. Samordningsgruppen följer också upp att den riksomfattande och regionala verksamhet som hänför sig till materiellt bistånd och projektets innehåll stöder och kompletterar varandra. I projektsamordningsgruppen fastställs prioriteringarna för projektutlysningen 2022 och till exempel betalkortets värde.

 

Kontaktuppgifter:

Minna Talvitie, överinspektor, 029 520 4844

Eveliina Viitanen, överinspektor, 029 520 5166   

förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2022