Stöd för skolmjölk och frukt i skolan

Skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan under coronavirus COVID-19 situationen

Du söker skolmjölkstöd och stöd till fukt i skolan enligt produktmängden som har levererats. Detta gäller också under undantagstid. Läsårsuppgifter för skolor och daghem förblir i princip oförändrad och du behöver inte uppdatera till exempel antal elever i skolor.

Suomi.fi-identifiering i e-tjänsten Nekka

Vi har uppdaterat inloggningen i Nekka så att Suomi.fi-identifiering redan tillämpas. Suomi.fi är en identifieringstjänst som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller. I den identifierar man sig med hjälp av nätbankskoder, identitetskort eller mobilcertifikat. Före identifieringen ska en person med rätt att teckna organisationens firma (dvs. namn) befullmäktiga personer att sköta ärenden för organisationen i egenskap av sökande av stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter och frukt och/eller registrerad som stödsökande. Loggningen i Nekka lyckas först efter att fullmakt har fåtts.

Hur Suomi.fi-fullmakter tas i bruk

Stöd för skolmjölk och frukt i skolan

Systemet med utdelning i skolan har som mål att främja hälsosamma matvanor hos barn och unga.

Du kan ansöka om skolmjölksstöd och skolfruktsstöd till en skola eller ett daghem i e-tjänsten Nekka.

Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet är avsett för barn i dagvård och barn som får grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet.

Läsåret 2020–2021  kan du ansöka om skolmjölksstöd inte bara för mjölk och surmjölk utan också för andra syrade mjölkprodukter och ostar. Stödberättigande produkter är

  • fettfri mjölk och surmjölk – stöd 0,18 euro/litern
  • ekologisk fettfri mjölk och surmjölk – stöd 0,36 euro/litern
  • yoghurt, fil och kvarg (andelen mjölkingredienser minst 90 %,) – stöd 0,10 euro/kilogram mjölkingrediens
  • ostar (fettprocenten högst 17 %, inte färsk- och smältostar) – stöd 0,72 euro/kilogram

Mjölken och surmjölken ska vara D-vitaminberikad. Andra syrade mjölkprodukter ska innehålla minst 90 viktprocent mjölk och högst 1 procent fett och högst 10 viktprocent socker. Ostarna får innehålla högst 10 procent andra ingredienser än mjölk och högst 17 procent fett och högst 1,2 viktprocent salt. Produkterna får inte användas i matlagningen.

Skolfruktsstöd

Skolfruktsstödet är avsett för barn i dagvård och barn som får grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet.

Höstterminen 2020 får du ansöka om skolfruktsstöd för produkter som levererats 1.8–31.10.2020 och för vårterminen 2021 för produkter som levererats 1.2.−30.4.2021. Stödberättigande produkter är ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, äpple, vitkål och bär (vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon, hallon) och deras bärblandningar som producerats konventionellt eller ekologiskt och under vårterminen också apelsin, banan, klementin och mandarin (inkl. satsuma och tangerin).

Livsmedelsverket betalar 65 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för konventionellt producerade produkter och 75 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för ekologiskt producerade produkter. Om samma produkt har flera olika priser under perioden ska du alltid använda det lägsta mervärdesskattefria priset i ansökan. Socker, fett eller salt får inte tillsättas i produkterna och de får inte användas i matlagningen.

Kontakta oss

E-posti: koulujakelu(at)ruokavirasto.fi

fornamn.slaktnamn@ruokavirasto.fi
Jenni Anttila, överinspektör, 0295 204 130
Jaana Konttinen, inspektör, 0295 204 463
Piia Korpi, inspektör, 0295 204 477
Emmi Kulju, inspektör, 050 911 3612
Virpi Leppälä-Pippola, inspektör, 0295 204 619

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2021