Stöd för skolmjölk och frukt i skolan

Systemet med utdelning i skolan har som mål att främja hälsosamma matvanor hos barn och unga.

Du kan ansöka om skolmjölksstöd och skolfruktsstöd till en skola eller ett daghem i e-tjänsten Nekka. Logga in i tjänsten med Katso-koder som upprätthålls av Skatteförvaltningen.

Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet är avsett för barn i dagvård och barn som får grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet.

Läsåret 2019–2020  kan du ansöka om skolmjölksstöd inte bara för mjölk och surmjölk utan också för andra syrade mjölkprodukter och ostar. Stödberättigande produkter är

  • fettfri mjölk och surmjölk – stöd 0,16 euro/litern
  • ekologisk fettfri mjölk och surmjölk – stöd 0,34 euro/litern
  • yoghurt, fil och kvarg (andelen mjölkingredienser minst 90 %,) – stöd 0,10 euro/kilogram mjölkingrediens
  • ostar (fettprocenten högst 17 %, inte färsk- och smältostar) – stöd 0,72 euro/kilogram

Mjölken och surmjölken ska vara D-vitaminberikad. Andra syrade mjölkprodukter ska innehålla minst 90 viktprocent mjölk och högst 1 procent fett och högst 10 viktprocent socker. Ostarna får innehålla högst 10 procent andra ingredienser än mjölk och högst 17 procent fett och högst 1,2 viktprocent salt. Produkterna får inte användas i matlagningen.

Skolfruktsstöd

I Finland är skolfruktsstödet avsett för barn i dagvård och barn som får grundläggande undervisning.

Höstterminen 2019 får du ansöka om skolfruktsstöd för produkter som levererats 1.8–31.10.2019 och för vårterminen 2020 för produkter som levererats 1.2.−30.4.2020. Stödberättigande produkter är ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, jordgubbe, blåbär, lingon och äpple som producerats konventionellt eller ekologiskt och under vårterminen också apelsin, banan, klementin och mandarin (inkl. satsuma och tangerin).

Livsmedelsverket betalar 65 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för konventionellt producerade produkter och 75 procent av det mervärdesskattefria priset per kilogram i stöd för ekologiskt producerade produkter. Om samma produkt har flera olika priser under perioden ska du alltid använda det lägsta mervärdesskattefria priset i ansökan. Socker, fett eller salt får inte tillsättas i produkterna och de får inte användas i matlagningen.

Kontakta oss

E-posti: fornamn.slaktnamn@ruokavirasto.fi
Jenni Anttila, överinspektör, 0295 204 130
Jaana Konttinen, inspektör, 0295 204 463
Piia Korpi, inspektör, 0295 204 477
Emmi Kulju, inspektör, 050 911 3612
Virpi Leppälä-Pippola, inspektör, 0295 204 619