Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Även om de här projekten har slutförts, är en rapport eller publikation fortfarande under arbete för en del av dem. För mer information kontakta projektets ansvarsperson.

Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet


Kemisk livsmedelssäkerhet och nutrition