Transfettsyror i lättprodukter

Målsättningar:

Projektet utvecklar en GC/MS-metod för undersökning av fettsyreprofilen hos livsmedel. Syftet är att undersöka om en minskning av fetthalten i produkter påverkar deras fettsyreprofil.

Plan:

Den nuvarande GC-metoden för fettsyror valideras för en ny detektionsteknik (FID → MS). Man kommer att upphandla på marknaden och analysera lättprodukter med olika fetthalter. I ett första skede analyseras ostar, sedan vegetabiliska matfetter och vegetabiliska fettblandningar. Fettsyreprofilen för lättprodukter jämförs med profilen för produkter med normal fetthalt. Samtidigt utvecklas analysmetoden så att detektionstekniken ske ge en så stor utdelning som möjligt. Det andra utvecklingsobjektet beträffande analysmetoden är att göra bestämningen av transfettsyror mer specifik.

Ämnesord:

ost, lättprodukt, fettsyresammansättning, gaskromatografi, masspektrometri

Ansvarig projektledare:

Peltonen, Kimmo, professor, Evira, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Eviras projektansvarig:

Ritvanen, Tiina, kemist, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Forskningsrupp:

Putkonen, Tiina, specialforskare, Evira, forskningsenheten för kemi och toxikologi;
Alatossava, Tapani, professor, Helsingfors universitet;
Lampi, Anna-Maija, dosent, Helsingfors universitet

Samarbetspartners:

Helsingfors universitet

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2009

Avslutningsår:

2011

I finansieringen av projektet deltar:

Evira