Exponering för mikrobiologiska och kemiska faror via livsmedel

Sammandrag:

I projektet utvecklas en statistisk modell för att fastställa människornas intag av skadliga kemikalier eller mikrober. Modellen beaktar förekomsten av kemikalier och mikrober i livsmedel och befolkningens matkonsumtion. Den nya modellen förmår utnyttja bristfällig eller fragmentariska data bättre än tidigare modeller. Den nya modellen är också bättre än tidigare modeller när det gäller att använda resultat som ligger under bestämningsgränsen. Dessutom kan den nya modellen som utvecklas lätt tillämpas, vilket är viktigt på grund av skillnader mellan kemikalier, mikrober och uppgifterna om näringsanvändning.

Resultat:

Projektet bringer fram ny insikt om finska konsumenters exponering av kadmium, listeria och virus via livsmedel. Också en ny modell för andra riskvärderingar skall utvecklas.

Ämnesord:

Exponering, livsmedel, mikrobiologisk fara, kemisk fara, kadmium, listeria, virus, intag

Ansvarig projektledare:

Tuominen, Pirkko, enhetschef, VMD, Livsmedelsverket, enheten för riskvärdering

Samarbetspartner:

Helsingfors universitet, enheten för livsmedels- och miljövirologi.

Startår:

2014

Avslutningsår:

2018  

I projektets finansiering deltar:

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA);
Luvsmedelsverket;
Helsingfors universitet

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2020