Konjugerade mykotoxiner i mjölk

Målsättningar:

I projektet utvecklas metoder för bestämning av s.k. konjugerade metaboliter av mögeltoxiner och mykotoxiner i mjölk och mjölkpulver. De konjugerade mykotoxinerna som eventuellt förekommer i mjölken är ett viktigt föremål för forskning på grund av att de i människans matsmältningskanal via hydrolys kan omvandlas till sådana produkter, som har ett högt toxicitetsvärde. Det finns just inga forskningsrön om konjugerade mykotoxiner i mjölk, men det finns tecken som tyder på att konjugerade mykotoxiner kan förekomma i mjölken.

Ämnesord:

konjugerade mykotoxiner, massaspektrometri, mjölkpulver

Ansvarig projektledare:

Peltonen, Kimmo, professor, Evira, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Eviras projektansvarig:

Peltonen, Kimmo, professor, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Kontaktpersoner på Evira:

Peltonen, Kimmo, professor, forskningsenheten för kemi och toxikologi;
Jestoi, Marika, specialforskare, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Samarbetspartners:

Institute of Animal Nutrition, Federal Agricultural Research Centre Braunschweig, Tyskland

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2009

Avslutningsår:

2012

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018