Riskvärdering och kostnad-nytta-analys inom tillsynen över salmonella i foder och animalieproduktion

Sammandrag:

I projektet utvärderar man salmonellaexponeringen som finländska foder utsätter djuren för genom att utnyttja den information som samlats in inom salmonellatillsynen. Föremål för särskilt intresse är foderblandningarna och koncentraten för produktionsdjur samt de råvaror som används vid blandning av foder i mobil blandare och på gårdarna

Målsättningar:

Syftet med projektet är att utreda: 

  • Hur fodertillsynen inverkar på salmonellarisken i Finland.
  • Vilka kostnaderna och fördelarna med tillsynen över salmonella i foder är.

Resultat:

Informationsinsamlingen för riskvärderingen och kostnad-nytta-analysen inom projektet pågår.

Ämnesord:

riskvärdering, kostnad-nytta-analys, salmonella, salmonellatillsyn, produktionsdjur, foder

Ansvarig projektledare:

Tuominen, Pirkko, specialforskare, VMD, Evira, forskningsenheten för  riskvärdering

Eviras projektsansvarig:

Tuominen, Pirkko, specialforskare, VMD, forskningsenheten för riskvärdering

Samarbetsparter:

Naturresursinstitutet LUKE

Projektetskede:

Avslutat

Startår:

2013

Avslutningsår:

2016

I projektets finansiering deltar: 

Makera 1875/312/2012

Eviras projektkod:

8263

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018