Undersökning av tungmetaller i fisk i Talvivaara gruvområde

Sammandrag:

Syftet med projektet är att få information om långtidsverkningarna på fisk på grund av utsläppen av avfallsvatten från Talvivaara gruva i Sotkamo, eftersom metallerna ackumuleras i sediment och inte nödvändigtvis sprids särskilt snabbt till fisken. Trots att fisken utifrån tidigare mätningsresultat kan ätas, behövs fortsatt uppföljning för att få reda på om det sker förändringar i halterna av metaller på längre sikt. Projektet är en fortsättning på den utredning som startade 2012 i vilken man undersökte eventuella vävnadsförändringar i fisk och ackumulerade tungmetallhalter i vävnader som orsakas av avloppsvatten som kommit ut i vattendragen på grund av läckaget från gipsfällningsbassängen vid Talvivaara gruva.

Målsättningar:

Syftet med projektet är att få information om långtidsverkningarna på fisk på grund av utsläppen av avfallsvatten (tungmetaller) från Talvivaara gruva

Resultat:

En sammandragsrapport ska göras före utgången av 2015. Mellanrapporter kommer att publiceras i april - maj och november - december.

Ämnesord:

Talvivaara, tungmetaller, utsläpp av avloppsvatten

Ansvarig ledare för projektet: 

Korhonen, Pekka K., forskare, Naturresursinstitutet (Luke), Naturresurser och bioproduktion

Eviras projektansvarig:

Venäläinen, Eija-Riitta, specialforskare, FD, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Samarbetspartner:

Luke

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2014

Slutår:

2015

Publikationer:

En sammandragsrapport före utgången av 2015.

I finansieringen av projektet deltar: 

JSM (Dnr 1710/311/2014)

Eviras projektkod:

8358

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018