Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

Livsmedelsverket kan bevilja aktörer som bedriver seminverksamhet stöd för att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln inom området för nordligt stöd. Stödet beviljas för sådana arbetsresor som den som avlägger besöket gör utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra artificiell insemination och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den.

De stödberättigande kommunerna och stödbeloppet per besök fastställs årligen genom förordning av statsrådet. Aktörer som bedriver seminverksamhet kan ansöka om stöd för 2020 med blankett 452. Blanketten ska lämnas in till Livsmedelverket senast 12.2.2021.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2020