Transportbidrag för mjölk

Livsmedelsverket kan bevilja transportstöd till mejerierna för helmjölk som samlats upp i området för nordligt stöd.

Mejerierna kan ansöka om bidrag för 2020 med blankett 286. Ansökan ska lämnas in till Livsmedelverket senast 26.11.2021.

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2022