Avtal om upprätthållande av ursprungssorter

Syftet med avtalen om upprätthållande av ursprungssorter är att lantsorter och gamla handelssorter ska fortsätta att odlas. Avtalet är femårigt.

Vem kan få stöd?

Du kan ingå avtal om upprätthållande av ursprungssorter och få ersättning, om den sort som du upprätthåller har registrerats i Finlands nationella växtsortlista, som Livsmedelsverket för.

Avtal kan ingås i fråga om upprätthållande av följande ursprungsväxter:

  • lantsorter av vall- och foderväxter
  • lantsorter av spannmålsväxter
  • lantsorter av rotfrukter
  • lantsorter av utsädespotatis
  • lantsorter av olje- och spånadsväxter
  • lantsorter av grönsaker
  • gamla handelssorter
  • ändrade stammar av gamla handelssorter.

Stödbelopp

Livsmedelsverket betalar ut ersättningen för upprätthållande av ursprungssorter i en enda post.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd.

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om avtal om upprätthållande av ursprungssorter och utbetalning för det avtalet med blanketten 214.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din NTM-central för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024