Växter som godkänns som avsalugrödor 2024

Avsalugrödor ska under förbindelseåret odlas på sammanlagt i minst 30 % av den förbindelseareal som redan passerat omläggningsperioden.

Som avsalugröda betraktas inte spannmål, trindsäd eller blandade växtbestånd av dessa som skördats innan de mognat. Med mognad avses att skörden blir klar, varvid växtbeståndets färg ändras från grön till gulbrun, och kärnans eller fröets mjölkliknande inre blir fast och hållbar.

Blandade växtbestånd godkänns som avsalugrödor endast om de skördas i moget tillstånd och det går att skilja åt de olika odlingsväxternas frön efter att de har skördats. Om du inte kan skörda växtbeståndet då det är moget måste du på begäran kunna uppbevisa med ett platsbundet fotografi som är taget med Vipumobilen att målet har varit att producera ett moget växtbestånd som går att skörda.

Du kan också odla blandade växtbestånd som skördas färska och lagras eller blandade spannmålsbestånd men de godkänns inte som avsalugrödor.

Blandade växtbestånd som godkänns som avsalugrödor bör bestå av växter som är godkända som avsalugrödor.

Kravet på avsalugrödor behöver inte uppfyllas om

 • gården har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och minst 50 % av gårdens förbindelseareal används till  produktion av foder för den egna boskapen
 • gården har slutit ett samarbetsavtal om foderproduktion med en gård som ingått förbindelse för ekologisk husdjursproduktion
  • Ett skriftligt avtal om samarbetet ska slutas och i avtalet ges motiveringar för den mottagande gårdens behov av den mängd foder som fastställts i avtalet
 • Ett skriftligt avtal om samarbetet ska slutas och i avtalet ges motiveringar för den mottagande gårdens behov av den mängd foder som fastställts i avtalet
  • Ett skriftligt avtal om samarbetet ska slutas (produktions-/leveransavtal)

Kravet på avsalugrödor gäller också en partiell förbindelse som ingåtts på basis av frilandsgrönsaker (nytt)

 • Arealen i odling med frilandsgrönsaker fördubblar mängden avsalugrödor

Om du anmäler grödan Andra lupiner, ska du i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet uppge om växtarten är blålupin. Endast blålupin godkänns som avsalugröda.

Växter som godkänns som avsalugrödor 2024

Spanmål

 • Bovete
 • Durumvete
 • Foderkorn
 • Havre
 • Hirs
 • Hösthavre
 • Höstkorn
 • Höstråg
 • Höstspeltvete
 • Höstvete
 • Majs
 • Maltkorn
 • Quinoa
 • Rågvete
 • Vårråg
 • Vårrågvete
 • Vårspeltvete
 • Vårvete

Oljeväxter

 • Höstraps
 • Höstrybs
 • Oljedådra (Camelina/dådra)
 • Oljehampa
 • Oljelin
 • Sojaböna
 • Solros
 • Vårraps
 • Vårrybs

Proteingrödor

 • Blålupin (Sötlupin)
 • Bondböna
 • Foderärt
 • Kikärt
 • Lins
 • Matärt

Potatis

 • Industrimatpotatis
 • Matpotatis
 • Stärkelsepotatis
 • Sättpotatis
 • Tidig potatis

Frilandsgrönsaker

 • Blekselleri
 • Blomkål
 • Broccoli
 • Brysselkål
 • Buskböna
 • Cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • Dill
 • Frilandsgurka
 • Grönkål
 • Gulbeta
 • Jordärtsocka
 • Kinakål
 • Kronärtskocka
 • Kålrabbi
 • Kålrot
 • Mangold
 • Matlök (inkl. Rödlök och jättelök)
 • Melon
 • Nyzeeländsk spenat
 • Palsternacka
 • Pepparrot
 • Persilja
 • Pumpa
 • Purjolök
 • Rabarber
 • Rotselleri
 • Rova
 • Rädisa
 • Röda vinbär
 • Rödbeta
 • Rödkål
 • Sallat (Lactuca-släktet)
 • Savojkål
 • Spenat
 • Sticklök
 • Sötfänkål
 • Trädgårdsärt, kontraktsproduktion för industrin*
 • Trädgårdsärt, färskproduktion
 • Vitbeta
 • Vitkål
 • Vitlök
 • Zucchini
 • Övriga grönsaker

* Odlingsavtalet ska ha ingåtts senast 15.6.

Krydd och medicinväxter

 • Frökryddor och medicinalväxter
 • Koriander
 • Kummin
 • Senap
 • Sparris
 • Örtväxter minst 5 år
 • Örtväxter under 5 år

Bär- coh fruktväxter

 • Buskblåbär
 • Bäraronia
 • Hallon och åkerbärshallon
 • Havtorn
 • Jordgubbe
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plommon
 • Päron
 • Röda vinbär
 • Rönn (för bärproduktion)
 • Saskatoon
 • Svarta vinbär
 • Vindruva
 • Vita vinbär
 • Åkerbär
 • Äpple
 • Övriga bärväxter
 • Övriga frukter

Vallar

 • Frö av alsikeklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (weterw.) rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av rödklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av vitklöver, kontrollerad produktion

Andra växter

 • Fiberbrännässla
 • Fiberhampa
 • Honungsfacelia
 • Humle
 • Prydnadsväxter, 5-åriga och äldre, kontinuerlig skörd
 • Prydnadsväxter, under 5-åriga
 • Sockerbeta, för sockerproduktion
 • Sockermajs
 • Spånadslin
 • Tobak

Blandade växtbestånd

Av blandade växtbestånd godkänns följande som avsalugrödor:

 • sådana mogna växtbestånd av spannmål och baljväxter samt baljväxter och oljeväxter från vilka frön från olika odlingsväxter kan separeras.
 • blandade växtbestånd av spannmål och oljeväxter
 • blandade växtbestånd av proteingrödor och oljeväxter
 • blandade växtbestånd av proteingrödor
 • blandade växtbestånd av oljeväxter.

De blandade växtbestånden ska bestå av växter som godkänts som avsalugrödor.

De blandade växtbestånd som godkänns som avsalugrödor anges med benämningarna nedan.

 • Blandning, ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål
 • Blandat växtbestånd, proteingrödor + oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, spannmål + oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, proteingrödor (växtbeståndet innehåller endast proteingrödor)
 • Blandat växtbestånd, oljeväxter (växtbeståndet innehåller endast oljeväxter)
 • Blandat växtbestånd, proteingrödor + spannmål*

*29.5.2024 Tillagd till listan eftersom anpassningen har förfinats.

Blandat växtbestånd som skördas och konserveras omoget eller blandat växtbestånd av spannmål som inte godkänns som avsalugröda.

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2024