En serie webbinarier om jordbruksnaturens biologiska mångfald

I en serie rådgivande webbinarier berättar vi om hur den biologiska mångfalden kan främjas på gården. Syftet med webbinarierna är att hjälpa deltagarna förstå ämnets betydelse och de nyttor som biologisk mångfald ger gården. Åhörarna får också konkreta råd om hur biologisk mångfald kan främjas.

Teman och talare‚Äč

Teman Talare Mer om temat

Hur identifierar du den biologiska mångfalden på din gård?

Titta på inspelningen av webbinariet här (YouTube)

Auli Hirvonen, rådgivare

Sakkunnig inom landskaps- och naturvård, RÅD miljösakkunnig, projektchef för projektet LumoTAITO

Auli berättar om vilka nyttor en jordbrukare har av biologisk mångfald och hjälper dig att identifiera gårdens naturvärden.

Hur beaktar du pollinerarna på din gård?

Titta på inspelningen av webbinariet här (YouTube)

Janne Heliölä, forskare, SYKE

  • Forskning i och uppföljning av jordbruksnaturens biologiska mångfald
  • Upprätthållande och rapportering av uppföljningen av dagfjärilar i jordbruksnaturen
Janne berättar varför pollinerarna är särskilt viktiga för jordbrukarna och vad man kan göra för att förbättra pollinerarnas levnadsförhållanden på gården.

Hur kan du planera och genomföra den biologiska mångfalden på din gård?

Titta på inspelningen av webbinariet här (YouTube)

Eliisa Malin, jordbrukare

  • Mångsysslare inom jordbruksnaturens biologiska mångfald och jordbrukare med stort intresse för ämnet
Eliisa berättar vilka åtgärder för biologisk mångfald som har planerats på den egna gården och hur det är möjligt att genomföra åtgärderna i jordbrukarens hektiska vardag.

Hur informerar du om den biologiska mångfalden som en del av din gårds varumärke?

Titta på inspelningen av webbinariet här (YouTube)

Annika Eklöf, projektchef, Satafood Kehittämisyhdistys ry

Ansvarig för projektet Ansvarsfull husdjursproduktion – image och arbetskraft
Annika berättar hur jordbrukaren kan utveckla sin gårds varumärke, informera konsumenterna om varumärket och hur den biologiska mångfalden kan införlivas i varumärket.

Mer information

Mer info om webbinarieserien får du genom att skicka e-post till kommunikationsexpert Paula Nykänen (paula.nykanen@ruokavirasto.fi).

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2023