Lär känna vårdbiotoperna -guide

Är du intresserad av vårdbiotoper?

Vårdbiotoper är de mest hotade naturtyperna i Finland, och en betydande del av de hotade växt- och insektarterna i Finland lever på vårdbiotoper. Genom att vårda vårdbiotoper tryggar du bevarandet av den hotade naturen.

Om du behöver hjälp med att identifiera vårdbiotopens naturtyp på din gård eller hjälp med att sköta vårdbiotopen, bekanta dig med materialet om vårdbiotoper.

Läs guiden Lär känna vårdbiotoperna

Skriv ut guiden på Livsmedelsverkets webbplats

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2022