Anmälan om djurantal

OBS! Sidan uppdateras under hösten 2023. Djurantalmeddelandet gäller inte längre samma stöd som tidigare.

Du kan senast 2.2.2022 göra anmälan i Viputjänsten om antalet djur som var i din besittning 2021.

Anmälan om djurantal gäller följande stöd och djurgrupper:

Stöd Djurgrupper som ska anmälas ​Bilaga
Stöd för svin- och fjäderfähushållning Fjäderfä samt hästar och ponnyer ​Uppgifter om hästar och ponnyer
Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning Fjäderfä samt hästar och ponnyer ​Uppgifter om hästar och ponnyer
Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen
Ersättning för ekologisk produktion ​Fjäderfä och vid behov produktionsuppehåll ​Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen
Ersättning för djurens välbefinnande ​Svin och fjäderfä ​Slaktpartirapport, om du väljer åtgärd 4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls

Ersättning för djurens välbefinnande:
anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä och svin

Gör anmälan om djurantal, om du har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä.

Text: Gör anmälan om djurantal i fråga om svin och fjäderfa.  Lämna också in slaktpartirapporten, om du väljer åtgärd 4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls.

Exempel 1. Beräkning av djurantalet i anmälan om djurantal för broilrar (png) (text pdf)

Exempel 2. Beräkning av djurantalet i anmälan om djurantal för kalkoner (png) (text pdf)

Husdjursförhöjning i samband med ersättning för ekologisk produktion: anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä och produktionsuppehåll

Gör anmälan om djurantal, om

  • du använder antalet fjäderfä på din gård när du räknar ut djurtätheten för stödet eller om du anmäler produktionsuppehåll
  • du är en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och använder dig av sammanslutningens djurantal i fråga om fjäderfä eller antal registerdjur när du räknar ut djurtätheten.

Text: Min gårds djurtäthet uppnås med antalet registerdjur (nötkreatur, svin får, getter). Ja: Du behöver inte göra anmälan om djurantal. Nej:  Gör anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä, eller om du vill använda sammanslutningens djurantal vid uträknandet av din gårds djurtäthet. Anmäl också produktionsuppehållen och handelsregisterutdrag för sammanslutningen.

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning och stöd för svin- och fjäderfähushållning: anmälan om djurantal för fjäderfä, hästar och ponnyer

 Gör anmälan om djurantal, om

  • du använder antalet djur i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer på din gård när du räknar ut djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning eller stöd för svin- och fjäderfähushållning
  • du är en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och använder dig av sammanslutningens djurantal i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer eller sammanslutningens antal registerdjur när du räknar ut din egen gårds djurtäthet.

Anmälan om djurantal ska göras också i det fall att en sammanslutning vid uträknandet av djurtätheten för stöd för svin- och fjäderfähushållning använder sig av antalet djur i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer eller antalet registerdjur som innehas av en delaktig som utövar bestämmande inflytande i sammanslutningen.

Text: Min gårds djurtäthet uppnås med antalet registerdjur (nötkreatur, svin får, getter). Ja: Du behöver inte göra anmälan om djurantal. Nej:  Gör anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä, hästar och ponnyer, om du vill använda dig av egna djurantal eller djurantalen för en sammanslutning eller en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning.  Lämna in med uppgifter om hästar och ponnyer och vid belov handelsregisterutdrag för sammanslutningen.

Nötkreatursgrupperna  i samband med kompensationsersättningens husdjursförhöjning

Djurgrupp De-koefficient Kön Användning Kalvat Ras
Mjölkkor över 24 mån. 1,0 Hondjur Mjölkproduktion Ja Mjölkras
Dikor över 24 mån. 1,0 Hondjur Alla användningssätt, utom simmental vars användningssätt är mjölkproduktion Ja Köttras (inkl. bison)
Dikokvigor över 24 mån. – 48 mån. 1,0 Hondjur Alla andra användningssätt än mjölkproduktion Nej Köttras (inkl. bison)
Övriga nötkreatur över 24 mån. 1,0 Hondjur Alla som inte hör till grupperna ovan 1
Mjölkkor 6–24 mån. 0,6 Hondjur Mjölkproduktion Ja Mjölkras
Dikor 6–24 mån. 0,6 Hondjur Alla andra användningssätt, utom simmental vars användningssätt är mjölkproduktion Ja Köttras (inkl. bison)
Dikokvigor 6–24 mån. 0,6 Hondjur Annat än mjölkproduktion Nej Köttras (inkl. bison)
Övriga nötkreatur 6–24 mån. 0,6 Hondjur Alla som inte hör till grupperna ovan 1
Kokalvar under 6 mån. 0,4 Hondjur
Tjurar över 24 mån. 1,0 Handjur
Stutar över 24 mån. 1,0 Kastrerat handjur
Tjurar 6–24 mån. 0,6 Handjur
Stutar 6–24 mån. 0,6 Kastrerat handjur
Tjurkalvar under 6 mån. 0,4 Handjur
Stutkalvar under 6 mån. 0,4 Kastrerat handjur

1 djur av mjölkras som kalvat och inte är i mjölkproduktion, djur av mjölkras som inte kalvat, djur av köttras som inte kalvat och är i mjölkproduktion och djur av köttras som är över 48 mån och inte är i mjölkproduktion. ​​​​​​​​​​​​​

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2023