Anmälan om växter och stödnivåerna 2023

Publiceringsdatum: 19. april 2023

↵ Ansökningsguide om åkerstöd

För att få stöd ska du anmäla de växter som du odlar. Anmäl växterna vid åkerstödansökan i Viputjänsten. Uppge namnet för den växt eller blandade växtbestånd som odlas på jordbruksskiftet med de beteckningar som förtecknas nedan.

Anmäla röjningen i stödansökan först det år då arealen är odlingsbar och du sår en odlingsväxt på arealen. Från och med 2023 ska det finnas vallväxtlighet på den areal som du tar som jordbruksmark för annan användning. Läs mer i guiden om villkorlighet.

Stödnivåerna kan ändras innan stöden betalas ut. Stödnivåerna preciseras när de arealer och totalbelopp som berättigar till stöd är kända. I tabellerna finns inga stödnivåer för stödformerna på Åland.

Observera att du inte längre kan anmäla areal som tillfälligt inte odlas. Se alternativen för anmälan av dessa arealer i avsnittet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften i Ansökningsguide om åkerstöd.

Titta också på sidan Växtlistor, där listor över växter som uppfyller de olika stödvillkoren har samlats.

Arealer på jordbruksmark

Spannmål

Anmäl ett bestånd som såtts in med skyddssäd (t.ex. vall) som spannmål det år beståndet såtts. Följande år kan du uppge skiftet som vall. En liten mängd spannmål kan användas som stödväxt i ett ärtbestånd (under 10 % av växtligheten).

 • Blandade grödor, spannmål växtbeståndet består av enbart spannmål
 • Bovete
 • Durumvete
 • Foderkorn
 • Grönfodersäd, havre växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, korn växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, råg växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, spannmålsblandning växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Grönfodersäd, vete växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har mognat
 • Havre
 • Hirs
 • Hösthavre
 • Höstkorn
 • Höstråg
 • Höstrågvete
 • Höstspeltvete
 • Höstvete
 • Majs nämn sockermajs separat med sin egen växtbenämning
 • Maltkorn
 • Quinoa (kinoa, kvinoa, mjölmålla)
 • Vårråg
 • Vårrågvete
 • Vårspeltvete
 • Vårvete

Tabell 1.Stödberättigande spannmål och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla spannmål

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla spannmål

17,68

17,68

Stöd för miljösystem
Växttäcke vintertid: växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Alla spannmål

50

50

Bidrag för specialväxter

Bovete

120

120

Kompensationsersättning

Alla spannmål

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla spannmål

45

45

Ersättning för ekologisk produktion

Alla spannmål

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla spannmål

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla spannmål

0

50

Tabell 2. Stödberättigande spannmål och stödnivåer av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Vårråg och höstråg
Bovete, hirs och majs

75
100

C2

Vårråg och höstråg
Bovete, hirs och majs

75
100

C2p + skärgård

Vårråg och höstråg

75

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla spannmål

10

C2p + skärgård

Alla spannmål

20

C3

Rågvete, foderkorn, höstkorn, havre, hösthavre, blandade grödor spannmål samt grönfodersäd

30

C4

Rågvete, foderkorn, höstkorn, havre, hösthavre, blandade grödor spannmål samt grönfodersäd

55

Öljeväxter

 • Blandade grödor, oljeväxter växtbeståndet består av enbart oljeväxter
 • Höstraps
 • Höstrybs
 • Oljedådra dvs. Camelina/dådra
 • Oljehampa
 • Oljelin
 • Sojaböna
 • Solros
 • Vårraps
 • Vårrybs

Tabell 1. Stödberättigande oljeväxter och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla oljeväxter

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla oljeväxter

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Alla oljeväxter

50

50

Bidrag för specialväxter

Solros*, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, oljelin, oljehampa, oljedådra

120

120

Kompensationsersättning

Alla oljeväxter

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla oljeväxter

45

45

Ersättning för ekologisk produktion

Alla oljeväxter

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla oljeväxter

88

88

Stöd för unga jordbrukare (nationellt)

Alla oljeväxter

0

50

*Om solros har anmälts till miljöersättningens saneringsåtgärd får den inte bidrag för specialväxter.

Tabell 2. Stödberättigande oljeväxter och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Alla oljeväxter

100

C2

Alla oljeväxter

100

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla oljeväxter

10

C2p + skärgård

Alla oljeväxter

20

C3

-

30

C4

-

55

Proteingrödor

Anmäl lupinarten. Se olika blandade växtbestånd under punkten Blandade växtbestånd. Proteingrödor inkluderar baljväxter och vallbaljväxter.

 • Blandade grödor, proteingrödor växtbeståndet består av enbart proteingrödor
 • Bondböna
 • Foderärt
 • Getruta
 • Klöver
 • Lins
 • Luddvicker
 • Lusern
 • Matärt
 • Sötlupin
 • Sötväppling
 • Vicker
 • Övriga lupiner, inte alaskalupin eller blomsterlupin

Tabell 1. Stödberättigande proteingrödor och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla proteingrödor

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla proteingrödor

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Alla proteingrödor

50

50

Bidrag för specialväxter

Lins, matärt, foderärt, bondböna, sötlupin

120

120

Kompensationsersättning

Alla proteingrödor

217

242

Miljöersättning, gårdspecifik åtgärd

Alla proteingrödor

45

45

Ersättning för ekologisk produktion

Alla proteingrödor

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla proteingrödor

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla proteingrödor

0

50

Tabell 2. Stödberättigande proteinväxter och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Alla proteingrödor

100*

C2

Alla proteingrödor

100*

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla proteingrödor

10

C2p + skärgård

Alla proteingrödor

20

C3

-


30

C4

-

55

*I nordligt hektarstödet stödnivån för åkergrödor är 100 €/hektar. Stödnivån för proteinbestånd = Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål) är dock 60 €/hektar.

Blandade växtbestånd

 • Blandade grödor, proteingrödor + spannmål
  • Proteingrödan är någon annan än ärt, bondböna, sötlupin eller lins eller proteingrödans andel av utsädesblandningens vikt är mindre än 50 %.
 • Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter
  • Ingen begränsning av utsädesandelarna.
 • Blandade grödor, spannmål + oljeväxter
  • Ingen begränsning av utsädesandelarna.
 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål
  • Proteingrödor är ärt, bondböna, sötlupin (med undantag för alaskalupin och blomsterlupin) eller lins.
  • Över 50 % av utsädets vikt består av proteingrödor som nämns här och resten är spannmål.
  • Är det nordliga hektarstödets proteinbestånd.
 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter
  • Blandningen innehåller minst två av de växter som nämns här.

Anteckna sorten enligt det växtslag vars andel av utsädesmängden är störst.

Om ett blandat växtbestånd innehåller lupin, uppger du lupinsorten i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet. Om det ingår hampa i blandningen ska du läsa mer om villkoren för hampa under punkten Hampa i ansökningsguiden för Åkerstöd.

Tabell 1. Stödberättigande blandningar och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla blandningar

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla blandningar

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Alla blandningar

50

50

Bidrag för specialväxter*

Blandning ärt / bondböna / sötlupin / lins / oljeväxter

120 120

Kompensationsersättning

Alla blandningar

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla blandningar

45

45

Ersättning för ekologisk produktion

Alla blandningar

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla blandningar

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla blandningar

0

50

* 1.6.2023 tilllagt rad Bidrag för specialväxter och korrigerad radoring.

Tabell 2. Stödberättigande blandade växtbestånd och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål

Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter

Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter

60

100

100

C2

Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål

Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter

Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter

60

100

100

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla blandningar

10

C2p +  skärgård

Alla blandningar

20

C3

Blandade grödor spannmål + oljeväxter

 

30

C4

Blandade grödor spannmål + oljeväxter

 

55

Potatis

Tidig potatis som inte odlas under täckmaterial antecknas som matpotatis. Areal för förökning till stärkelsesättpotatis antecknas som egen förökning till stärkelsesättpotatis och den får inte inkluderas i kontraktet om stärkelsepotatis.

 • Egen förökning till stärkelsesättpotatis
 • Industrimatpotatis
 • Matpotatis
 • Stärkelsepotatis
 • Sättpotatis för produktion av certifierad sättpotatis
 • Tidig potatis (under täckmaterial)

Tabell 1. Stödberättigande potatisar och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla potatisar

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla potatisar

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid

-

0

0

Bidrag för stärkelsepotatis

Stärkelsepotatis

570

570

Kompensationsersättning

Alla potatisar

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla potatisar

45

45

Ersättning för ekologisk produktion

Alla potatisar

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla potatisar

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla potatisar

0

50

Tabell 2. Stödberättigande potatisar och stödnivåer av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Stärkelsepotatis

100

C2

Stärkelsepotatis

100

C2p + skärgård

Stärkelsepotatis

100

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla potatisar

10

C2p + skärgård

Alla potatisar

20

C3

Alla potatisar (ej stärkelsepotatis)

30

C4

Alla potatisar (ej stärkelsepotatis)

55

Frilandsgrönsaker

Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan.

Använd benämning Övriga grönsaker när

 • växten saknar egen benämning
 • skiften som är mindre än 0,05 ha och på vilka det växer frilandsgrönsaker ligger bredvid varandra på samma basskifte.

I punkten för tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet uppger du vilka växter som växer på skiftet ’Övriga grönsaker’.

Växtbeteckningar 

 • Blekselleri
 • Blomkål
 • Broccoli
 • Brysselkål
 • Buskböna (inkl. störböna)
 • Cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • Dill
 • Frilandsgurka
 • Grönkål (bladkål)
 • Jordärtskocka
 • Kinakål
 • Kronartskocka
 • Kålrabbi
 • Kålrot
 • Mangold
 • Matlök (inkl. rödlök och jättelök)
 • Melon
 • Morot
 • Nyzeeländsk spenat
 • Palsternacka
 • Pepparrot
 • Persilja
 • Pumpa
 • Purjolök
 • Rabarber
 • Rotselleri
 • Rova
 • Rädisa
 • Rödbeta och gulbeta (inkl. polkabeta och vitbeta)
 • Rödkål
 • Sallat (Lactuca–släktet)
 • Savojkål
 • Sparris
 • Spenat
 • Sticklök
 • Sötfänkål
 • Trädgårdsärt, färskproduktion
 • Trädgårdsärt, kontraktsproduktion för industrin
 • Vitkål/huvudkål
 • Vitlök
 • Zucchini
 • Övriga grönsaker

Tabell 1. Stödberättigande frilandsgrönsaker och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla grönsaker

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla grönsaker

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Buskböna, trädgårdsärt färskproduktion och kontraktsproduktion för industrin

50

50

Bidrag för specialväxter

Alla grönsaker (ej sticklök, dill, persilja, övriga grönsaker)

120

0

Kompensationsersättning

Alla grönsaker

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd trädgårdsväxter

Alla grönsaker

113

113

Ersättning för ekologisk produktion

Alla grönsaker (ej trädgårdsärt färskproduktion)

Trädgårdsärt färskproduktion

590

 

 160

590

 

 160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla grönsaker

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla grönsaker

0

50

Tabell 2. Stödberättigande frilandsgrönsaker och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Alla grönsaker (ej sticklök, dill, persilja)

350

C2

Alla grönsaker (ej sticklök, dill, persilja)

350

C2p + skärgård

Alla grönsaker (ej sticklök, dill, persilja)

350

C3-C4

Alla grönsaker (ej sticklök, dill, persilja)

350

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla grönsaker

10

C2p + skärgård

Alla grönsaker

20

C3

Alla grönsaker

30

C4

Alla grönsaker

55

Krydd- och medicinalväxter

 • Frökryddor och medicinalväxter (inte kummin eller senap). I punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet uppger du vilka växter som växer på skiftet.
 • Koriander
 • Kummin
 • Senap
 • Örtväxter minst 5 år. Skriv in artnamnet i skiftesbokföringen och uppge i punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet vilka växter som växer på skiftet.
 • Örtväxter under 5 år (inte dill eller persilja) bl.a. körvel, kyndel, bladkoriander, mejram, dragon, smörgåskrasse, portlak. Skriv in artnamnet i skiftesbokföringen och uppge i punkten tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet vilka växter som växer på skiftet.

Tabell 1. Stödberättigande frökryddor och medicinalväxter och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla frökryddor och medicinalväxter

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla frökryddor och medicinalväxter

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Alla frökryddor och medicinalväxter (ei örtväxter under 5 år)

50

50

Kompensationsersättning

Alla frökryddor och medicinalväxter

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla frökryddor och medicinalväxter

113

113

Ersättning för ekologisk produktion

Alla frökryddor och medicinalväxter (ej örtväxter under 5 år och örtväxter minst 5 år)

Örtväxter under 5 år och örtväxter minst 5 år

160

 

590

160

 

590

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla frökryddor och medicinalväxter

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla frökryddor och medicinalväxter

0

50

Tabell 2. Stödberättigande frökryddor och medicinalväxter och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

-

0

C2

-

0

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla frökryddor och medicinalväxter

10

C2p + skärgård

Alla frökryddor och medicinalväxter

20

C3

Alla frökryddor och medicinalväxter

30

C4

Alla frökryddor och medicinalväxter

55

Bär- och fruktväxter samt plantskolor för trädgårdsväxter

Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan.

Använd benämningen Övriga frukter när

 • växten saknar egen benämning
 • du uppger sammanlagt alla skiften med fruktträd som är mindre än 0,05 ha och ligger bredvid varandra på samma basskifte.

Använd benämningen Övriga bärväxter när

 • växten saknar egen benämning
 • du uppger sammanlagt alla skiften med bärväxter som är mindre än 0,05 ha och ligger bredvid varandra på samma basskifte.

Växtbeteckninga

 • Buskblåbär
 • Bäraronia
 • Hallon och åkerbärshallon
 • Havtorn
 • Jordgubbe
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plommon
 • Päron
 • Röda vinbär
 • Rönn (för bärproduktion)
 • Saskatoon
 • Svarta vinbär (inkl. gröna vinbär)
 • Vindruva
 • Vita vinbär
 • Åkerbär
 • Äpple
 • Övriga bärväxter
 • Övriga frukter

Tabell 1. Stödberättigande frukt- och bärväxter samt plantskolor och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid: om växtbestånd finns mellan raderna

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

50

50

Kompensationsersättning

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

113

113

Ersättning för ekologisk produktion

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

0

50

Tabell 2. Stödberättigande frukt- och bärväxter samt plantskolor och stödnivåer av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

-

0

C2

-

0

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

10

C2p + skärgård

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

20

C3

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

30

C4

Alla frukt- och bärväxter samt plantskolor

55

Vallar

Utsädesvallar

Anmäla också de arter vars frön skördas för certifiering. Precisera arten i skiftesbokföringen.

 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av klöver, kontrollerad produktion
 • Frö av rörsvingel, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av ängssvingel, kontrollerad produktion
 • Utsädesvall
 • Utsädesvall, en växtart

Andra vallar

Avskilj vallarna på samma basskifte som separata jordbruksskiften enligt användningssättet, till exempel ensilagevall och betesvall.

 • Betesvall
 • Fodervall
 • Färdig gräsmatta
 • Gröngödslingsvall
 • Naturvårdsvall
 • Skyddsremsa
 • Skyddszon

Markanvändningsart naturbete och ängar:

 • Miljöavtalsareal, permanent vall
 • Naturbeten och ängar

Tabell 1. Stödberättigande vallar och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla vallar

138

118*

Omfördelningsinkomststöd

Alla vallar

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Utsädesvallar, fodervall, betesvall, färdig gräsmatta, gröngödslingsvall, naturvårdsvall

50

50

Stöd för miljösystem: naturvårdsvall

Naturvårdsvall

65**

65**

Stöd för miljösystem: gröngödslingsvall

Gröngödslingsvall

80***

80***

Kompensationsersättning

Alla vallar

217

242

Miljöersättning: gårdsspecifik åtgärd

Alla vallar (ej skyddszon, naturvårdsvall2, naturbeten och ängar, miljöavtalsareal permanent vall)

45

45

Miljöersättning: Skyddszon

Skyddszon

350

350

Ersättning för ekologisk produktion

Utsädesvallar, fodervall, betesvall, färdig gräsmatta, gröngödslingsvall

160

160

Miljöavtal

Miljöavtalsareal permanent vall

610/460

610/460

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla vallar

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Utsädesvallar, fodervall, betesvall, färdig gräsmatta, gröngödslingsvall

0

50

1 26.4.2023 ändrat 117--> 118
2 1.6.2023 tillagt "Naturvårdsvall". Stöd för miljöersättningens gårdsspecifik åtgärd betalas inte för Naturvårdsvallar.

*1.6.2023 raderad rad Stöd för miljösystem: växttäcke vintertid, Skyddsremsa. Stöd betalas inte för skyddsremsan.

Tabell 2. Stödberättigande vallar och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

-

0

C2

-

0

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla vallar (ej naturbeten och ängar samt naturvårdsvall)

10

C2p + skärgård

Alla vallar (ej naturbeten och ängar samt naturvårdsvall)

20

C3

Alla vallar (ej naturbeten och ängar samt naturvårdsvall)

30

C4

Alla vallar (ej naturbeten och ängar samt naturvårdsvall)

55

Trädor och mångfaldsväxter

Ilmoita viherkesantolohko sen mukaan, onko lohko kylvetty niitty- tai nurmikasveilla, riista- tai maisemakasveilla vai mesikasveilla.

 • Grönträda (vall och äng)
 • Grönträda (vilt, landskap och pollinerare)
 • Mångfaldsväxter, pollinerare och landskap
 • Mångfaldsväxter, vilt
 • Mångfaldsväxter, åkerfågel
 • Mångfaldsväxter, äng
 • Stubbträda
 • Svartträda

Tabell 1. Stödberättigande grönträden och mångfaldsväxter och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla trädor och mångfaldsväxter

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla trädor och mångfaldsväxter

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid:
växttäcke, stubb och på kemisk väg förstört stubb

Grönträdor

50

50

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid: växttäcke

Alla mångfaldsväxter

50

50

Stöd för miljösystem, mångfaldsväxter

Alla mångfaldsväxter

300

300

Kompensationsersättning

Alla trädor och mångfaldsväxter

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

-

0

0

Ersättning för ekologisk produktion

Alla trädor

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla trädor och mångfaldsväxter

88

88

Tabell 2. Stödberättigande grönträden och mångfaldsväxter och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

-

0

C2

-

0

C2p + skärgård

-

0

C3-C4

-

0

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

-

10

C2p + skärgård

-

20

C3

-

30

C4

-

55

Andra växter

 • Bevarande av jordbruksmark (permanent grödor) till exempel areal med fruktträd där odlingstätheten inte uppfylls
 • Blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor
 • Blek taggborre
 • Cikoria
 • Dragväxter för bin (Åland) endast rent växtbestånd
 • Energiträd, kort omloppstid (asp och vide)
 • Energiträd, kortomloppstid (hybridasp och poppel)
 • Fiberbrännäsla
 • Fiberhampa
 • Foderkål
 • Foderrotfrukter
 • Honungsfacelia
 • Humle
 • Oljerättika
 • Prydnadsvide för flätning, 5-20 år
 • Prydnadsvide för flätning, under 5 år
 • Prydnadsväxter, 5 år -, kontin. skörd på friland, till exempel snittperenner
 • Prydnadsväxter, under 5 år, till exempel snittblommor och snittgrönt på friland, till försäljning
 • Rörflen (energi) odling av rörflen för energiproduktion
 • Rörflen (strö/foder) odling av rörflen till strö eller foder
 • Sammetsblomster
 • Små arealer intill varandra som en enda växt sådana växtbestånd med olika växtarter (också trädor) som ligger intill varandra och där varje enskild art upptar mindre än 0,05 ha.
 • Sockerbetor för sockerproduktion
 • Sockermajs
 • Spånadslin
 • Tobak
 • Trädgårdsland odling av trädgårdsväxter eller potatis för husbehov
 • Vejde
 • Övriga foderväxter någon annan foderväxt än en som nämns på denna lista

Tabell 1. Stödberättigande övriga växter och stödnivåer i områdena AB och C.

Stöd

Växt

€ / hektar
(området AB)

€ / hektar
(området C)

Grundläggande inkomststöd

Alla andra växter (ej Bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

138

118

Omfördelningsinkomststöd

Alla andra växter (ej Bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

17,68

17,68

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid: växttäcke

Rörflen, honungsfacelia, dragväxter för bin (Åland), övriga foderväxter, blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor, oljerättika, sammetsblomster, blek taggborre, vejde, cikoria, fiberhampa, spånadslin, fiberbrännäsla, humle, prydnadsväxter 5 år-, prydnadsvide för flätning 5-20 år

50

50

Bidrag för specialväxter

Sockerbetor för sockerproduktion

120

120

Kompensationsersättning

Alla andra växter (ej energiträd, prydnadsvide, trädgårdsland)

217

242

Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Alla andra växter (ej trädgårdsland, små arealer intill varandra, bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

Prydnadsväxter under 5 år och prydnadsväxter 5 år -

45

113

45

113

Ersättning för ekologisk produktion

Alla andra växter (ej energiträd, rörflen för energi, prydnadsvide, trädgårdsland, bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

160

160

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Alla andra växter

88

88

Stöd till unga jordbrukare (nationellt)

Alla andra växter (ej små arealer intill varandra, trädgårdsland, bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

0

50

Nationellt stöd till sockerbeta

Sockerbetor för sockerproduktion

350

350

Tabell 2. Stödberättigande övriga växter och stödnivåerna av nationella åkerstöd i området C.

Nordligt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C1

Sockermajs, Sockerbetor för sockerproduktion, fiberhampa, spånadslin

100

C2

Sockermajs, Sockerbetor för sockerproduktion, fiberhampa, spånadslin

100

C2p + skärgård

Sockerbetor för sockerproduktion

100

C3-C4

-

 100

Allmänt hektarstöd

Växt

€ / hektar

C2

Alla andra växter (ej små arealer intill varandra, trädgårdsland, bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

10

C2p + skärgård

Alla andra växter (ej små arealer intill varandra, trädgårdsland, bevarande av jordbruksmark permanent grödor)

20

C3

Foderrotfrukter, foderkål, tobak, fiberbrännäsla, humle, rörflen, energiträd, prydnadsväxter, prydnadsvide, blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor, oljerättika, sammetsblomster, blek taggborre, vejde, cikoria, övriga foderväxter, honungsfacelia

30

C4

Foderrotfrukter, foderkål, tobak, fiberbrännäsla, humle, rörflen, energiträd, prydnadsväxter, prydnadsvide, blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor, oljerättika, sammetsblomster, blek taggborre, vejde, cikoria, övriga foderväxter, honungsfacelia

55

Arealer utanför jordbruksmarken

Arealer utanför jordbruksmarken

 • Icke odlad, OBS! Myndigheten tar bort arealen från basskiftet
 • Naturbete med åtagande om naturbetesskötsel (Åland)
 • Naturbete med åtagande om riktade skötselåtgärder (Åland)
 • Miljöavtalsareal, trädbevuxen eller övrig areal
 • Miljöavtalsareal, våtmark
 • Övrig areal inom ekoövervakning (ej jordbruksmark), areal som angetts för ekoövervakning till exempel rastgård

För areal som anges med beteckningen miljöavtalsareal, trädbevuxen eller annan areal betalas i stödregionerna AB och

 • C 610 e/ha (värdefullt område)
 • 460 e/ha (övrigt område)

För arealer som anges med beteckningen miljöavtalsareal, våtmark betalas i stödområdena AB och C

 • 500 e/ha.
 • Det betalas inget annat stöd för dessa arealer.

För arealer med andra än här nämnda växtbenämningar betalas inget stöd i Fastlandsfinland.