Datum för djurstöds 2024

Publiceringsdatum: 20. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024

Sista ansökningsdagen för olika stöd 2024

Sista ansökningsdag

Stöd

17.1

Produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk år 2023

24.1*

Djurbidrag

1.2

Ersättning för djurens välbefinnande

1.2

Anmälan om djurantal år 2023 (ersättning för djurens välbefinnande, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och husdjursavtal för ekologisk produktion)

X.X**

Avtal om uppfödning av lantraser

5.3

Nationella husdjursstöd

4.2.2025

Anmälan om djurantal år 2024 (ersättning för djurens välbefinnande, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och husdjursavtal för ekologisk produktion)

Kontinuerlig ansökan

Produktionsstöd för mejerimjölk

* 9.1. Korrigerad fel datum 1.2. → 24.1.
** 16.1 Datumet har inte bekräftats 5.3 → X.X

Övriga datum för djurstöd

Datum

 

1.1.

Uppgifter om lantraser som avtal söks för ska finnas i registret

10.1.

Referensdatum för slaktkvigor (djurbidrag)

10.1.

Första referensdatum för slaktlamm och slaktkillingar (djurbidrag)

31.1.

Referensdatum för dikor och mjölkkor, tjurar, tackor och hongetter (djurbidrag)

1.6.

Det andra referensdatumet för slaktlamm och slaktkillingar (djurbidrag)

18.6.

Anmälan om jordbruksmark