Kompletterande ansökan för åkerstödansökan om stöd för miljösystem och miljöersättning för år 2023

Publiceringsdatum: 19. februari 2024

↵ Ansökninsguide om åkerstöd
Höstanmälan

En kompletterande ansökan om åkerstöd gäller

 • åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem samt
 • miljöersättningens åtgärder för
  • främjande av cirkulär ekonomi,
  • hantering av avrinningsvatten och
  • fågelåkrar.

Du kan komplettera fjolårets ansökan senast 27.2.2024 om åkerstöd om någon av dessa åtgärder inte har sökts.

Kontrollera i Viputjänsten vilka åtgärder du har ansökt om stöd för 2023. Länken till din ansökan om åkerstöd för år 2023 finns på framsidan i Viputjänsten under rubriken Ansökningar och anmälningar. Klicka upp din ansökan och öppna fliken Stöd som söks. Du kan kontrollera stöden och åtgärderna du valt under punkten Tilläggsuppgifter för valda stöd.

Om åtgärden inte har sökts, returnera ansökan till kommunen senast 27.2.2024. Du kan ansöka om åtgärder som saknas med blankett 469M. Ansökan är inte öppen i Viputjänsten.

Returnera den ifyllda och för hand eller elektroniskt undertecknade blanketten till kommunen. Om du vill kan du också skicka den ifyllda blanketten per e-post. Observera att blanketten måste vara returnerad till kommunen senast 27.2.2024.

Så här ansöker du om åtgärder i miljöersättningen

Du kan ansöka om åtgärder i miljöersättningen om du har ingått en miljöförbindelse år 2023. Anmäl på blanketten på vilka skiften du har utfört åtgärderna.

Att observera för sökande av åtgärden växttäcke vintertid

Du kan ansöka om åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem även om du inte skulle ha ansökt om stödet för miljösystem i fjol. Om du har skickat in höstanmälan senast 8.2.2024 behöver du inte anmäla arealer igen till åtgärden växttäcke vintertid med blankett 469M.

Anmäl arealen för växttäcke med blankett 469M om alla följande punkter gäller för din gård:

 • du ansöker om åtgärden växttäcke vintertid i den kompletterande ansökan
 • du har endast permanent gräsmark på din gård
 • du har inte gjort höstanmälan

Korrigera din inlämnade höstanmälan om

 • du märker att det finns behov för ändringar i dina uppgifter för växttäcke
 • du vill återta åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem för ett skifte. Gå till skiftets anmälningsuppgifter i Viputjänsten och välj Jag ansöker inte om stöd för växttäcke vintertid.

Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan till kommunen. Från och med 15.3.2024 kan du själv göra ändringar i din höstanmälan i Viputjänsten. Ändringar kan göras fram till 23.5.2024.