Vipuanvisning: Ansökan om EU:s djurbidrag 2022

Publiceringsdatum: 15. december 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

1. EU:s djurbidrag 2022

EU:s djurbidrag är EU:s bidrag för mjölkkor, EU:s bidrag för nötkreatur och EU:s bidrag för får och getter. EU:s djurbidrag kan sökas av nöt-, får och getgårdarna.

Ansök om EU:s djurbidrag senast 3.3.2022 kl. 23.59.

2. Ansökan om EU:s djurbidrag i Viputjänsten

Elektroniska tjänster

Med knappen Elektroniska tjänster öppnas de stödansökningar och anmälningar som finns med i de elektroniska tjänsterna. I punkten Ansökningstid ser du under vilken tid respektive funktion är öppen. Du kan avgränsa de funktioner som syns i rutan genom att välja Visa alla eller bara de ansökningar/anmälningar vars ansökningstid pågår. Välj Ansökan om EU:s djurbidrag.

Skärmdump av Vipu i punkten Elektroniska tjänsterBild 1. Framsidan för Elektroniska tjänster. Välj Ansökan om EU:s djurbidrag 

Ifyllande av uppgifter

Till först ska du välja sökande. Det gör du i rullgardinsmenyn där gårdens alla delaktiga finns uppräknade.

 Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag i punkten Sökandens uppgifterBild 2. Fliken Sökandens uppgifter, val av stödsökande

På fliken Sökandens uppgifter och Ansökningsuppgifter berättar Vipu i vilken stödregion din gård är belägen.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, infotexten Din gård är belägen i stödregionenBild 3. Vipu berättar i vilken stödregion din gård är belägen

Flytta härnäst över till fliken Ansökningsuppgifter.

Ansökningsuppgifter

EU:s djurbidrag söks per åtgärd. Vipu visar enbart de åtgärder inom djurbidragen som du kan ansöka om i enlighet med din gårds stödregion.

Välj alla de åtgärder som du vill ansöka om bidrag för under stödåret.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag i punkten Ansökningsuppgifter AB-områdets fastland och inre skärgårdBild 4. Val av åtgärder för EU:s djurbidrag i stödregionen AB-områdets fastland och inre skärgård

Om du har börjat eller börjar hålla tackor år 2022 och i fråga om EU:s bidrag för får och getter ansöker om åtgärden Bidrag för tackor AB finländska fastlandet, Bidrag för tackor åländska fastlandet eller Bidrag för tackor AB-områdets yttre skärgård, ska du också ansöka om lamningsundantag med denna blankett. Du kan ansöka om lamningsundantag om du har registrerat dig som djurhållare av får i Livsmedelsverkets register över djurhållare år 2022. Ansök om lamningsundantag genom att kryssa för punkten: ”Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som inlett produktionen. Jag har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets register över djurhållare”.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, lamningsundantagBild 5. Ansök om lamningsundantag genom att kryssa för punkten ”Jag har börjat hålla tackor år 2022 och vill använda lamningsundantaget för gårdar som inlett produktionen. Jag har år 2022 registrerat mig som djurhållare i fråga om får i Livsmedelsverkets register över djurhållare”.

Om du i fråga om EU:s bidrag för får och getter ansöker om åtgärden Bidrag för hongetter AB-stödområde, ska du efter stödårets slut lämna in blankett 410 Utredning om användningen av getmjölk med bilagor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gård är belägen. Kontrollera den sista inlämningsdagen i stödvillkoren.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, infotext om blankett 410Bild 6. Om du i fråga om EU:s bidrag för får och getter ansöker om åtgärden Bidrag för hongetter AB-stödområde, ska du efter stödårets slut lämna in blankett 410 Utredning om användningen av getmjölk  med bilagor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gård är belägen.

När du har kryssat för alla åtgärder för vilka du vill ansöka om bidrag för stödåret, flyttar du över till fliken Sammandrag och skickande.

Sammandrag och skickande av uppgifter

Ge den e-postadress dit bekräftelsemeddelandet ska skickas. Efter det aktiveras knappen Skicka till handläggning. Kontrollera de uppgifter som sparats på ansökan och skicka ansökan till handläggning.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag i punkten Sammandrag och skickande

Bild 7. Avsnittet Sammandrag och skickande.

Efter insändandet

Efter insändandet ska du via knappen Skriv ut sammandrag kontrollera i utskriften att det uppe till höger på sidan finns ett meddelande som anger tidpunkten då anmälan skickades in. Det är skäl att spara sammandraget på datorn eller skriva ut det. Du har också fått ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Du kan nu återgå till framsidan för Elektroniska tjänster eller stänga sidan.

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, Skriv ut sammandragBild 8. Knappen Skriv ut sammandrag.

Skärmdump av utskriften av sammandraget av ansökan om EU:s djurbidragBild 9. Utskrift av sammandraget av ansökan om EU:s djurbidrag.

Att göra ändringar i inskickade uppgifter

Om du efter insändandet behöver göra ändringar i de inskickade uppgifterna lyckas det genom att du på nytt går tillbaka till ansökan om EU:s djurbidrag via Elektroniska tjänster. Här kan du på fliken Sammandrag och skickande välja funktionen Återta returnerad ansökan. Du kan göra ändringar i ansökan fram till 3.3.2022. Kom ihåg att skicka in ansökan igen efter ett eventuellt återtagande!

Skärmdump av ansökan om EU:s djurbidrag, Återta returnerad ansökan.Bild 10: Återtagande av ansökan.