840 000 000 euro i jordbrukarstöd betalas ut i december

21. november 2023

Livsmedelsverket inleder 8.12.2023 utbetalningen av kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd. I december betalas sammanlagt cirka 840 000 000 euro ut till gårdarna för stöd som sökts 2023.

Kompensationsersättningen tryggar en fortsatt jordbruksproduktion i Finland

Kompensationsersättning betalas som ersättning för ogynnsamma klimatförhållanden på grund av Finlands nordliga läge. Med hjälp av ersättningen tryggas en fortsatt jordbruksproduktion och att jordbruksmarken förblir i odlingsbruk. I december betalas cirka 95 procent av ersättningen till gårdarna. Återstoden av ersättningen betalas av Livsmedelsverket i maj 2024.

Kompensationsersättningens belopp per hektar är detsamma som 2022. Som tilläggsdel till ersättningen för 2022 betalades dock krisstöd för jordbruket vilket gjorde att ersättningen var större än vanligt.

EU-stöden betalas till jordbrukarna i två delar

Av de åkerstöd som EU finansieras betalas basinkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och bidrag för specialväxter ut i december. Cirka 95 procent av stöden betalas ut i december och resten i juni 2024.

I december betalas stöd för miljösystem för åtgärder som naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter. Stöd för åtgärden växttäcke vintertid betalas i juni 2024.

Som tilläggsdel till EU:s inkomststöd för unga jordbrukare betalas krisstöd för jordbruket. Tilläggsstödet för unga betalas utan separat ansökan till jordbrukare som har ansökt om EU:s inkomststöd för unga jordbrukare i ansökan om åkerstöd i år. Syftet med krisstödet är att lindra olägenheter som har påverkats av den torra växtperioden 2023 och de internationella kriser som försvårar jordbrukets ställning. Tilläggsstödet betalas med EU-medel, men nationell finansiering som kompletterar stödet är också möjlig.

Nationella åkerstöd betalas ut på en gång

Åkerstöd som finansieras med nationella medel betalas ut i sin helhet i december. Stöden är allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbetor.

Totalbeloppen av stöd som betalas i december 2023

Stöd

Totalbelopp

Kompensationsersättning

   467 000 000 €

Grundläggande inkomststöd

   272 200 000 €

Stöd för miljösystem (med undantag av åtgärden växttäcke vintertid)

   17 800 000 €

Omfördelningsinkomststöd

   22 000 000 €

Inkomststöd för unga jordbrukare

   11 900 000 €

Bidrag för stärkelsepotatis

   3 400 000 €

Bidrag för specialväxter

   12 500 000 €

Nationella åkerstöd

   21 700 000 €

Tilläggsstöd för unga

   11 270 000 €

Totalt

   839 770 000 €

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen allteftersom kommunerna godkänner betalningsmaterialet. Odlarna kan kontrollera de stöd som betalats till gården i Viputjänsten. Det stödbelopp som gården får kan avvika från tidigare år, eftersom det påverkas av de förnyade stöden och de åtgärder som jordbrukaren valt för dem.

EU:s jordbrukspolitik förnyades 2023. Reformen påverkar villkoren för jordbrukarstöd och därmed också betalningstidtabellen för EU-finansierade jordbrukarstöd. Livsmedelsverket har informerat om ändringarna sedan hösten 2022.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Expert Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi