Årets första jordbruksstöd betalas ut i april

12. april 2023

Årets första jordbruksstöd betalas ut i april. Sammanlagt cirka 164,5 miljoner euro betalas ut i nationella husdjursstöd, stöd för växthusproduktion, miljöavtal och lagringsstöd för trädgårdsprodukter.

Livsmedelsverket betalar ut de första stöden som sökts 2023 från och med april. Sammanlagt betalas cirka 164,5 miljoner euro ut i förskott för stöden 2023 samt i slutbetalningar för stöden 2022.

Av stödet för växthusproduktion betalas förskott på stödet för 2023. Cirka 90 procent av stödbeloppet betalas ut som förskott. Sammanlagt betalas cirka 22,1 miljoner euro i stöd. Förskottet börjar betalas ut den 20 april och resten betalas i oktober 2023.

Ett belopp av sammanlagt cirka 107,1 miljoner euro betalas ut som förskott för de nationella husdjursstöden 2023 till djurgårdarna. Nationella husdjursstöd betalas från och med den 27 april. Förskottet på frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållningen utgör cirka 90 procent av stödbeloppet. Nordligt stöd för nötkreatur, hongetter och tackor betalas ut i förskott med ett belopp som motsvarar cirka 80 procent av stödbeloppet. Samtidigt betalas slutbetalningarna för nationella husdjursstöd 2022, sammanlagt cirka 30,3 miljoner euro.

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2022 betalas i en del. Från och med den 27 april betalas sammanlagt cirka 2,4 miljoner euro i stöd.

Återstoden av ersättningarna enligt miljöavtalen 2022 (cirka 15 %) betalas för avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Cirka 2,6 miljoner euro betalas i ersättningar. Ersättningar för miljöavtal betalas från och med den 27 april. För avtalen om skötsel av tran-, gås- och svanåkrar betalas resten av ersättningarna för 2022 ut i juni 2023.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (ruokavirasto.fi)

Mer information vid Livsmedelsverket:
Sakkunnig Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi