Avtal om uppfödning av lantraser kan sökas i Viputjänsten 20.2–14.3.2024

16. februari 2024

Ansökan om avtal om uppfödning av lantraser öppnas i Viputjänsten tisdagen 20.2.2024. Avtalet om uppfödning av lantraser är ett ettårigt miljöavtal. Avtalsperioden börjar den 1 januari varje år.

Syftet med stödet är att främja och bevara den genetiska mångfalden hos lantraser.

För dessa lantraser kan du ansöka om stöd

Avtal om uppfödning av lantraser kan ingås för renrasiga djur som hör till Finlands ursprungliga djurraser och som har fått renrasiga avkommor. Avtal kan sökas för följande renrasiga djur:

  • Öst-, väst- och nordfinsk boskap
  • Finska lantrasgetter
  • Finska lantrasfår, ålandsfår och kajanalandsfår
  • Finska hästar
  • Lantrashöns och -tuppar.

Du kan endast få ersättning för ett djur som du har i din besittning. Djuren ska vara i din besittning från början av avtalsperioden, dvs. senast 1.1.2024.

Villkor är renrasighet hos avkomman

Djuret måste ha fått en renrasig avkomma redan före avtalsperiodens början. En renrasig avkomma ska vara född senast 31.12.2023.

  • För nötkreatur och får ska villkoret uppfyllas under de två föregående åren.
  • För hästar och getter är granskningsperioden tre år.

Uppgifterna om avkomman ska finnas i djurregistret senast när man ansöker om ett avtal om uppfödning av lantraser.

Mer information till den som ansöker om stöd: