Basskiftesändringar kan nu göras i Viputjänsten

11. april 2024

Jordbrukare kan nu göra basskiftesändringar i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Till basskiftesändringarna hör sammanslagningar, indelningar och skapande av nya basskiften.

Om det på basskiftet finns områden som inte längre är åker lönar det sig att utesluta dem. Gränskorrigering kan användas som verktyg. Med en gränskorrigering är det också möjligt att återställa områden till basskiftet som avlägsnades året innan.

När jordbrukaren har gjort nödvändiga ändringar i basskiftena godkänner kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skiftenas indelningar och sammanslagningar. Livsmedelsverket rekommenderar att jordbrukarna gör basskiftesändringar före mitten av maj så att kommunerna hinner behandla skiftena innan ansökan om åkerstöd.

Ansökan för åkerstöd öppnas i Viputjänsten i maj. Ansökningstiden går ut den 18 juni 2024, men vid behov kan de växter och åtgärder som angetts i ansökan ändras fram till den 2 oktober 2024.

Villkoren för stöden finns samlade i ansökningsguiden om åkerstöd, som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd (livsmedelsverket.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Vipuanvisning: Basskiftesändringar 2024
Ansökningsguide om åkerstöd