Ansökningsguide om åkerstöd 2024

Publiceringsdatum: 8. april 2024

Ansökningsguider och -anvisningar för jordbrukare

Ansökningsguide om åkerstöd 2024

Jordbruksmark 2024

Stödvillkor för åkerstöd 2024

Övriga anvinsningar