Stödvillkor: Grundläggande inkomststöd 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Grundläggande inkomststöd är ett från produktionen frikopplat stöd som i sin helhet finansieras av EU. Finland är indelat i de två stödområdena AB och C.

Stödområdena finns på Livsmedelsverket.fi sidan Karta över stöd- och styrningsområden.

Ansökan om grundläggande inkomststödstöd och stödvillkor

Du kan årligen ansöka om grundläggande inkomststöd elektroniskt i Viputjänsten i ansökan om åkerstöd. Ansökan om stöd och stöddatum berättas mer i Ansökningsguide om åkerstöd

Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd betalas är 0,05 hektar. Stöd beviljas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.

Inom det grundläggande inkomststödet är den stödberättigade arealen områden som utgör jordbruksmark från att stödansökningstiden har gått ut fram till slutet av växtperioden, dock minst fram till 15.9. Du kan läsa om kraven för stödberättigande för jordbruksmark i avsnittet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften i Ansökningsguide för åkerstöd.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

Stödbelopp

Det sammanlagda beloppet av de direktstöd som beviljats din gård ska vara minst 500 euro under stödåret för att direkstödet från EU ska kunna betalas ut. Direktstöd är utöver grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, djurbidrag, bidrag för specialväxter, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och omfördelningsinkomststöd.

Du kan kontrollera växternas rätt till grundläggande inkomststöd i Ansökningsguide för åkerstöd kapitlet Anmälan om växter och stödnivåerna.

Grundläggande inkomststöd kan beviljas till ett belopp av högst 294,27 miljoner euro per år.

Det uppskattade beloppet av grundläggande inkomststöd 2024:

  • AB-område: 139,37* euro /hektar
  • C-område: 119,49* euro /hektar

* Korrigerat 26.4.2024 siffrorna som var fel AB: 119,49 → 139,37 och C: 139,37→ 119,49.

Antalet av stödberättigade hektar påverkar stödnivån.

Beloppet på stödet preciseras innan det betalas ut, när arealen för stödberättigande ytan är känd.