Stödvillkor: omfördelningsinkomststöd 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Omfördelningsinkomststöd är ett från produktionen frikopplat stöd som i sin helhet finansieras av EU. Det riktas särskilt till mindre gårdar. Stödet betalas ut som årligt frikopplat stöd per stödberättigande hektar till jordbrukare som också får grundläggande inkomststöd.

Ansökan om stöd och stödvillkor

Du kan årligen ansöka om omfördelningsinkomststöd elektroniskt i Viputjänsten i ansökan om åkerstöd. Ansökan om stöd och stöddatum berättas mer i Ansökningsguide om åkerstöd.

Stöd betalas för alla gårdar, dock för högst 50 hektar. Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd betalas är 0,05 hektar. Stöd beviljas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.

Inom det omfördelningsinkomststöd är den stödberättigade arealen områden som utgör jordbruksmark från att stödansökningstiden har gått ut fram till slutet av växtperioden, dock minst fram till 15.9.

Du kan läsa om kraven för stödberättigande för jordbruksmark i avsnittet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften i Ansökningsguide om åkerstöd.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

Stödbelopp

Det sammanlagda beloppet av de direktstöd som beviljats din gård ska vara minst 500 euro under stödåret för att direktstödet från EU ska kunna betalas ut. Direktstöd är utöver grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, djurbidrag, bidrag för specialväxter, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och omfördelningsinkomststöd.

Du kan kontrollera växternas rätt till omfördelningsinkomststöd i Ansökningsguide om åkerstöd kapitlet Anmälan om växter och stödnivåerna.

Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 26,1 miljoner euro år 2024.

Det uppskattade beloppet av omfördelningsinkomststöd 2024 är 17,75 €/hektar. Beloppet på stödet preciseras innan det betalas ut, när arealen för stödberättigande ytan är känd.