Omfördelningsinkomststöd

Syftet med omfördelningsinkomststödet är att mer stöd ska riktas till små gårdar.

Vem kan få stöd?

Du kan få omfördelningsinkomststöd, om du är aktiv jordbrukare och också får grundläggande inkomststöd. Stödet betalas för samma areal som det grundläggande inkomststödet.

Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar. Det sammanlagda beloppet av direktstöd som betalas under stödåret ska vara minst 500 euro för att grundläggande inkomststöd ska kunna betalas.

Stödbelopp

År 2024 utgör stödet uppskattningsvis 17,75 euro per hektar.

Stöd betalas för högst 50 hektar. Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster. Den första posten betalas ut i december under ansökningsåret och restbeloppet betalas ut i juni året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024