Stödvillkor: bidrag för specialväxter 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Bidrag för specialväxter är ett nytt EU-finansierat stöd, dvs. ett direktstöd. Bidraget för specialväxter betalas för odlingsarealen för vissa åkergrödor.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

 1. vara en aktiv jordbrukare.
 2. uppfylla kraven för villkorlighet.
 3. utöva jordbruksverksamhet pä jordbruksmarken.

Ansökan om bidrag för specialväxter och stödvillkor

Ansök om bidrag för stärkelsepotatis i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Ansökan om stöd och stöddatum berättas mer i  Ansökningsguide om åkerstöd. Det minsta jordbruksskiftet för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar. Bidrag beviljas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken. 

Du kan få bidrag för specialväxter om du under ansökningsåret odlar någon av följande växter:

 • Sockerbeta
 • Bovete
 • Lins
 • Åkerärt (matärt eller foderärt)
 • Kikärt
 • Bondböna
 • Sötlupin
 • Vårrybs och höstrybs
 • Vårraps och höstraps
 • Oljelin
 • Oljedådra
 • Oljehampa
 • Frilandsgrönsaker som används som människoföda i stödregionen AB

Blandningar av protein- och oljegrödor med rätt till bidrag för specialväxter är bidragsberättigade. Anmäl en sådan blandning med växtkoden Bladade grödor, oljeväxter eller Blandade grödor, ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter, fastän blandningen innehåller bara två av de ovan nämnda.

Du kan använda en liten mängd spannmål som stödgröda i åkerärten och lins. En liten mängd kan anses vara mindre än 10 procent av växtligheten.

Bidrag för specialväxter betalas inte för odlingsarealen för solros från och med år 2024.

Sockerbeta

Du kan få bidrag för specialväxter för sådan odling av sockerbetor för vilken du har ingått ett odlingsavtal med sockerbetsindustrin. Slut ett odlingsavtal för sockerbeta senast 18.6.2024. Bifoga en kopia av odlingsavtalet till din stödansökan i Viputjänsten.

Det intyg över odlingsavtalet för sockerbetor som sockerbetsodlarna har fått godkänns som odlingsavtal.

Sötlupin

Du kan få bidrag för specialväxter för att odla sötlupin om sorten är godkänd att ingå i någon EU-medlemsstats officiella sortförteckning och är söt. Anmäl lupinarten i din stödansökan. Om sorten inte är stödberättigande betalas inget bidrag.

Lupinsorter som berättigar till stöd listas i den allmänna sortförteckningen för odlingsväxter och dess kompletteringsdelar, som publiceras i EU:s officiella tidning. Sortförteckningen och dess kompletteringsdelar finns på adressen food.ec.europa.eu→ Plants → Plant reproductive material → Plant variety catalogues, databases & information system. Lupinsorterna finns i punkt 37–39 i förteckningen. Lupinsorter som inte berättigar till stöd (bittra sorter) har koden 13 i sortförteckningen.

Spara garantibeviset och inköpskvittot för lupinfrö. Med deras hjälp kontrollerar NTM-centralen utsädets ursprung vid en eventuell kontroll. Om det inte finns något garantibevis eller inköpskvitto ska du påvisa utsädets ursprung på något annat tillförlitligt sätt.

Oljehampa

Läs mer om stödvillkoren för oljehampa under punkten Hampa i ansökningsguiden för åkerstöd.

Frilandsgrönsaker som används som människoföda i stödregionen AB

Bidragsberättigande frilandsgrönsaker är

 • bladmangold
 • bladselleri
 • blomkål
 • broccoli
 • brysselkål
 • buskböna
 • cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • frilandsgurka
 • grönkål
 • gulbeta
 • jordärtskocka
 • kinakål
 • kronärtskocka
 • kålrabbi
 • kålrot
 • matlök (inkluderar rödlök och jättelök, dock inte små sättplantor)
 • melon
 • morot
 • nyzeeländsk spenat
 • palsternacka
 • pepparrot
 • pumpa
 • purjo
 • rabarber
 • rotselleri
 • rova
 • rädisa
 • rödbeta
 • rödkål
 • sallad (Lactuca-släktet)
 • salladsfänkål
 • savojkål
 • sparris.
 • spenat
 • trädgårdsärter (innehåller sprit-, spritmärg-, socker- och brytärt som skördas omogna)
 • vitkål (huvudkål)
 • vitlök
 • zucchini

Bidraget betalas endast för odlingsarealer med frilandsgrönsaker som används som människoföda. Om grönsakerna används som annat än människoföda ska du anmäla användningen i jordbruksskiftesuppgifterna.

Beloppet på bidraget för specialväxter

Bidraget för specialväxter kan beviljas i hela landet till ett belopp av högst 13,2 miljoner euro per år.

Bidrag kan beviljas i hela landet för odling av sockerbeta, bovete, lins, kikärt, åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, oljelin, oljehampa och oljedådra samt blandade växtbestånd av ovan nämnda proteingrödor och oljeväxter.

Bidrag för odling av frilandsgrönsaker kan endast beviljas inom stödregion AB. Det uppskattade beloppet av bidraget för specialväxter år 2024 är 120 €/hektar. Beloppet på bidraget preciseras innan det betalas ut, när arealen för bidragsberättigande specialväxter är känd.