Stödvillkor: Nationellt stöd för sockerbeta 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Det nationella stödet för sockerbetor är avsett för sockerbetsodlare. Stödet betalas ut i hela landet.

1. Att ansöka om stöd

Du kan årligen ansöka om nationellt stöd för sockerbeta elektroniskt i Viputjänsten via ansökan om åkerstöd. Läs mer i Ansökninsguide om åkerstöd om allmänna frågor i anslutning till ansökan om stöd i kapitlet Ansökan om åkerstöd.

2. Stödbelopp

Grunderna för betalning av stöd

Nationellt stöd för sockerbeta betalas för sockerbetsarealer på din gård. Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd betalas är 0,05 hektar.

Stödnivåer

350 euro/hektar betalas i stöd i hela landet.

3. Stödvillkor

Sökandens ålderskrav

Sökanden eller dennes make måste sedan 31.12.2023 vara minst 18 år. En person under 18 år kan beviljas stöd om personen har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med sin förälder eller om det finns särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om flera jordbrukare bedriver jordbruk eller i form av en sammanslutning, måste åtminstone en av dem uppfylla ålderskravet. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Jordbruksmark och jordbruksverksamhet

Se till att jordbruksmarken är i odlingsbart skick och idka produktion av jordbruksprodukter. De åtgärder som krävs varierar enligt den anmälda växten. Läs mer om kraven i kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften och Jordbruksverksamhet i Ansökningsguide om åkerstöd.

Minimiareal och besittning av areal

Du besitter minst 5 hektar jordbruksmark. Till minimiarealen räknas 0,01 hektar och skiften som är större än så. Jordbruksmarken ska vara i din besittning senast 18.6.2024 och under hela växtperioden.