Ekoersättningar och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 19.5

3. maj 2023

Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 19.5.2023. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (ca 15 %) för 2022. 

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 61,3 miljoner euro. I ersättning för ekologisk produktion betalas totalt cirka 23 miljoner euro, varav husdjursförhöjningens andel är cirka 15,1 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 19.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbelopp av andra jordbrukarstöd betalas ut i juni

Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2022 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt miljöavtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar.

Livsmedelsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Expert Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi