Förskott på stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas i april

9. april 2024

Livsmedelsverket betalar i april stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter.

Av stödet för växthusproduktion betalas förskott på stödet för 2024. I förskott betalas sammanlagt 22,2 miljoner euro, vilket är cirka 90 procent av det totala stödbeloppet. Förskottet börjar betalas ut den 18.4.2024. Resten av stödet betalas ut i oktober 2024.

Ett belopp av sammanlagt cirka 104,6 miljoner euro betalas ut som förskott för de nationella husdjursstöden 2024 till djurgårdarna. Samtidigt betalas slutbetalningarna för 2023 på sammanlagt cirka 35,8 miljoner euro. Stöden betalas till djurgårdarna från och med den 25.4.2024.

Förskottet på frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållningen utgör cirka 90 procent av det totala stödbeloppet.  Nordligt stöd för nötkreatur, hongetter och tackor betalas ut i förskott med ett belopp som motsvarar cirka 80 procent av stödbeloppet. Resten av stöden betalas ut våren 2025.

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2023 betalas i en del. Från och med den 25 april betalas sammanlagt cirka 2,3 miljoner euro i stöd.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (ruokavirasto.fi)