Gårdar kan ansöka om statsborgen för lån som förbättrar likviditeten

13. oktober 2023

Fram till 10.11.2023 kan jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen kan beviljas för högst fem år för krediter som har beviljats för att förbättra likviditeten i produktionsverksamhet som bedrivs inom jordbruket.

Beloppet av den kredit som statsborgen beviljas för får vara högst 62 500 euro. Statsborgen får uppgå till högst 80 procent av beloppet av den kredit som borgen beviljas för, dvs. högst 50 000 euro.

Villkoret för att borgen ska beviljas är att gården har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden. Dessutom ska gården ha förutsättningar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet.

Jordbrukare kan ansöka om statsborgen med blankett 493, som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Statsborgen kan inte sökas elektroniskt. Blanketten ska lämnas in till NTM-centralen senast fredagen den 10 november 2023 kl.16.15. Ansökningar som kommer in efter tidsfristen tagit slut avslås. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av statsborgen under december.

Ytterligare information: Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter

Ytterligare information från Livsmedelsverket
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi