Höstanmälan berör nu alla gårdar – anmälningstiden slutar 8.2.2024

15. januari 2024

Höstanmälan har öppnats i e-tjänsten Vipu för jordbrukarna att fylla i. Man kan göra anmälan och skicka den fram till 8.2.2024.

Gårdar ska göra en höstanmälan om vintertida växttäcke. Under vintersäsongen ska 33 procent av åkerarealen och arealen av permanenta grödor vara täckt av växttäcke. Kravet är en del av villkorligheten, dvs. de grundläggande villkoren för jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. Stödsökande måste i höstanmälan uppge växttäckesslagen för alla åkerskiften för granskning av minimiväxttäcke.

I höstanmälan uppges dessutom åtgärdsskiftesarealer för växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.

Jordbrukarens höstanmälan påverkas av vilka stöd och åtgärder som har ansökts om vid ansökan om åkerstöd. Utöver vintertida växttäcke anges följande i höstanmälan:

  • använda växtskyddsmedel (ekologiska gårdar och de som inom miljöförbindelsen förbundit sig till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter)
  • främjande av cirkulär ekonomi (åtgärd inom miljöförbindelse)
  • hantering av avrinningsvatten
    (åtgärd inom miljöförbindelse)
  • fågelåkrar (åtgärd inom miljöförbindelse).

Växttäcket följs upp med hjälp av satelliter

Växttäcket granskas med satellituppföljning. Från och med mitten av mars kan man i Vipumobilen få en begäran om utredning ifall bearbetning av arealen med växttäcke vintertid har observerats.

Om jordbrukaren har följt villkorlighetskravet för minimiväxttäcke vintertid går det att svara på begäran om utredning med en bild som tagits med Vipumobilen. Bilden kan tas efter mitten av mars.

Ytterligare information till jordbrukaren: