Jordbrukarstöd betalas ut i maj

15. maj 2024

I maj betalar Livsmedelsverket ut jordbrukarstöd för 2023 enligt följande:

  • slutbetalning av kompensationsersättning (cirka 5 % av ersättningens totala belopp)
  • slutbetalning av miljöavtal (cirka 15 %)
  • ersättningar som betalas på basis av avtal om uppfödning av lantraser (100 %)
  • slutbetalning av ersättning för ekologisk växtproduktion (cirka 15 %)
  • husdjursförhöjning för ekologisk produktion (100 %).

Livsmedelsverket inleder utbetalningen den 30 maj 2024.  Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton allteftersom kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet.

Totalbeloppen av stöd som betalas i maj 2024

Stöd

Totalbelopp

Kompensationsersättning

  24 600 000 €

Miljöavtal

  2 800 000 €

Avtal om uppfödning av lantraser

  2 075 000 €

Ekologisk produktion (husdjursförhöjning)

  6 700 000 € (13 800 000 €)

Slutbetalningarna för jordbrukarstöden 2023 fortsätter att betalas ut i juni. Livsmedelsverket informerar om betalningsdatumen för juni när de har bekräftats.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi)