Kompletterande ansökan om stöd för miljösystem och miljöersättning är öppen – ansökningsblanketten ska returneras till kommunen senast 27.2.2024

19. februari 2024

Livsmedelsverket har öppnat en kompletterande ansökan om åkerstöd som gäller åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem 2023 samt miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar.

Jordbrukarna kan komplettera fjolårets ansökningar om åkerstöd om någon av dessa åtgärder inte har sökts. Åtgärder som saknas kan sökas med Livsmedelsverkets blankett 469M. Blanketten ska returneras till kommunen senast 27.2.2024. Den ifyllda och undertecknade blanketten kan också skickas till kommunen per e-post.

Ansökan är inte öppen i jordbrukarnas e-tjänst Vipu. I Viputjänsten kan jordbrukarna ändå kontrollera vilka åtgärder de har ansökt om vid ansökan om åkerstöd 2023.

Kompletterande ansökan är ett ovanligt förfarande

Efter att ansökan om åkerstöd för 2023 avslutades har det framkommit att en del av jordbrukarna inte har ansökt om de åtgärder inom stödet för miljösystem och miljöersättningen som de skulle ha kunnat välja. Därför ger Livsmedelsverket undantagsvis möjlighet att komplettera ansökningarna.

Mer information för jordbrukare