Miljöförbindelsens webbutbildning är öppen

8. mars 2024

Jordbrukarna kan nu avlägga miljöförbindelsens webbutbildning. Utbildningen gäller gårdar som vid ansökan om åkerstöd 2023 har valt åtgärden klimat- och miljöutbildning för sin miljöförbindelse. 

Man loggar in till utbildningen via jordbrukarnas e-tjänst Vipu. Utbildningen kan avläggas av vem som helst som är delaktig på gården. Man har tid att avlägga utbildningen fram till slutet av april 2024.

Målet med utbildningen är att jordbrukarna lär sig nya saker eller repeterar sitt kunnande om klimat- och miljöfrågor. Man behöver inte förbereda sig för utbildningen på förhand, men det lönar sig att reservera några lugna timmar för att genomföra den.

Fem utbildningsalternativ

Jordbrukaren kan välja mellan fem utbildningsalternativ i webbutbildningen. Man kan välja åtgärden klimat- och miljöutbildning även under de kommande åren men man kan inte avlägga samma utbildning två gånger.

Utbildningsalternativen är följande

  • kolbindning på åkermark och markens växtskick
  • minskning av växthusgasutsläppen och anpassning till klimatförändringen på gården
  • främjande av jordbruksnaturens mångfald
  • vattenskydd på gården
  • metoder för integrerad bekämpning.

Den godkända prestationen syns på inlärningsplattformen

Webbutbildningen ska genomföras med godkänt resultat för att villkoren för klimat- och miljöåtgärder ska uppfyllas. Utbildningen betygsätts inte utan prestationen godkänns eller underkänns. Om prestationen underkänns kan utbildningen genomföras på nytt. Antalet försök har inte begränsats.

Anteckningen om den utförda utbildningen syns på inlärningsplattformen. Prestationerna syns också senare i Viputjänsten. Livsmedelsverket informerar jordbrukarna när anteckningarna syns i Viputjänsten. 

Ytterligare information till jordbrukare:

livsmedelsverket.fi/webbutbildning 
Nyhetsbrev till jordbrukare 8.3.2024: Nu är det dags för en webbutbildning om miljöförbindelsen
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter