Stödvillkoren för djurbidrag för 2023 har publicerats - ansökningstiden inleds i Viputjänsten 9.1.

5. januari 2023

Villkoren för djurbidrag har publicerats på webbplatsen Livsmedelsverket.fi. Ansökan är öppen i Viputjänsten 9.1–24.1.2023.

Det lönar sig att bekanta sig noggrant med villkoren, eftersom både bidragssystemets struktur och innehållet i djurbidragen har ändrats.

Alla djurbidrag ska sökas årligen. Bidragen kan endast sökas elektroniskt i Viputjänsten.

Djurbidragens referensdag avgör bidragsberättigandet

I samband med djurbidragen används en referensdag då djurets kön och anmälningar om ankomst och utmönstring granskas i djurregistret. Referensdagen avgör vilka djurbidrag du kan få om djuret under stödåret.

Kontrollera alltså uppgifterna om alla djur i djurregistret före referensdagen. Uppgifterna om djuret ska vara korrekta i djurregistret från referensdagen till slutet av bidragets bestämningsperioden.

Anmäl till djurregistret före referensdagen också uppgifterna om lamm och killingar som fötts kring årsskiftet, även om tidsfristen för anmälan ännu inte har löpt ut.

Djurhållningstiden på 10 dygn infaller under 2023

Tillsammans med referensdagen inkluderar bidragsvillkoren ett krav att djuret har varit på gården minst 10 dygn före slakt under stödåret i fråga. När det gäller slaktkvigor, slaktlamm och slaktkillingar ska djurhållningstiden på 10 dygn infalla under 2023. Alltså för att slaktbidraget ska fås är den första möjliga slaktdagen den 11 januari 2023.

Livsmedelsverket har sänt ut preliminär information om villkoren och referensdagar i flera nyhetsbrev till jordbrukarna. Villkoren för djurbidrag fastställdes genom statsrådets förordning av den 29 december 2022 och de trädde i kraft 1.1.2023.