Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd har publicerats

18. juni 2024

Livsmedelsverket har publicerat en målinriktad tidtabell för utbetalningen av jordbrukarstöd hösten 2024. Utbetalningstidpunkterna presenteras på månadsnivå. Jordbrukarstöden betalas ut enligt samma tidtabell som 2023.

De jordbrukarstöd som ansökts 2024 ska under hösten betalas ut till ett totalt belopp på cirka 1,26 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 75 procent av det totala stödbeloppet.

Livsmedelsverket betalar ut det nationella produktionsstödet för mjölk till mjölkgårdarna varje månad.

Utbetalningen av stöden inleds i oktober med utbetalningar av stöd för växthusproduktion, renhushållning och biodling.

I november betalar man ut stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp samt förhandsersättningen för djurens välbefinnande för individuella djur (50 % av ersättningen).

I november betalas ersättning för ekologisk produktion ut (75 % av ersättningen) samt följande åtgärder enligt miljöersättningsförbindelsen (75 % av ersättningen):

  • fånggrödor
  • gårdsspecifik åtgärd
  • jordförbättrings- och saneringsväxter
  • skyddszoner
  • vallar på torvåkrar
  • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter.

Utbetalningsprocenterna för ersättningen för ekologisk produktion och miljöersättning preciseras på hösten. Den förskottsprocent som EU godkänt klarnar senare under sommaren. Normalt kan 75 procent av ersättningen betalas som förskott på jordbrukarstöden för pelare II med stöd av EU-förordningen, men andelen har varit större tack vare ett undantag som EU-kommissionen föreslagit. Undantaget har varit i bruk åren 2015–2023. Finland är med och föreslår undantag även för 2024.

Största delen av stöden betalas ut i december

Målet är att de nationella åkerstöden allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta ska betalas ut i sin helhet i december. Ersättningar för rovdjursskador på renar för 2023 ska också betalas ut.

I december beräknas 95 procent av följande stöd betalas ut: kompensationsersättning, basinkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare och bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter. Av stödet för miljösystem betalas 95 procent av stödet för följande åtgärder: naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter.

Utbetalningstidtabellen för våren 2025 publiceras på senhösten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi) 

Ytterligare information till medierna:

Livsmedelsverket
Matti Puolimatka, överdirektör för landsbygdslinjen
tfn 040762 5126
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Jukka Pekonniemi, direktör för jordbruksavdelningen
tfn 040 540 1963
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila, avdelningschef för livsmedelsavdelningen
tfn 0295 1620 13
fornamn.efternamn@gov.fi