Utbetalningen av bidrag för nötkreatur inleds i februari

1. februari 2024

Livsmedelsverket inleder 8.2.2024 utbetalningen av bidrag för nötkreatur för 2023.

Av bidragen för nötkreatur betalas cirka 70 procent av stödbeloppet för 2023. Bidragen för olika djurgrupper bestäms enligt följande:

  • Bidrag för dikor och mjölkkor samt bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården betalas för tiden 1.2–15.9 på basis av de stödberättigande dagar som införts i nötkreatursregistret.
  • Bidrag för tjurar betalas för de djur för vilka djurhållningstiden på gården har uppfyllts senast 15.9.

Återstoden av bidragen betalas i juni 2024. Ett undantag är bidraget för slaktkvigor (stödområde AB), som betalas i sin helhet (100 %) i juni 2024. 

Bidragen för dikor och mjölkkor uppgår till cirka 29,3 miljoner euro, bidragen för nötkreatur i yttre skärgården till cirka 1,2 miljoner euro och bidragen för tjurar till cirka 25,1 miljoner euro.

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen allteftersom kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. Jordbrukarna kan kontrollera de stöd som betalats till gården i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi)

JSM:s meddelande 1.2.2024