Utbetalningen av miljöavtal inleds 15.2.2024

6. februari 2024

Livsmedelsverket börjar 15.2.2024 betala ut ersättningar i enlighet med de miljöavtal som sökts år 2023. Ersättningar betalas ut på basis av avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap samt på basis av avtal om skötsel av våtmarker.

För avtal om skötsel av jordbruksnaturen och landskapet betalas cirka 17,2 miljoner euro. Med hjälp av avtalen bevaras eller främjas mer värdefulla natur- eller landskapsvärden än normalt.

Genom avtal för skötsel av våtmarker främjas vattenvården, den biologiska mångfalden eller minskningen av växthusutsläppen. För avtalen betalas cirka 620 000 euro.

Summorna som betalas är cirka 85 procent av de totala ersättningsbeloppen. Livsmedelsverket betalar återstoden av ersättningarna (cirka 15 procent) i maj 2024.

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen allteftersom NTM-centralerna har behandlat avtalen och godkänt betalningsmaterialet. Jordbrukarna kan kontrollera de stöd som betalats till gården i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi)