Vad ska man göra med växtbestånd som lider av torka?

21. juni 2023

På grund av den varma och regnfria våren kan odlingsväxterna lida av torka. Ett villkor för att erhålla åkerstöd är att man odlar enligt god jordbrukarsed, även i sådana fall att torkan har förstört växtbeståndet.

En jordbrukare som ansökt om åkerstöd ska senast den 30 juni 2023 så eller plantera de växter som hen uppgett i ansökan. Om odlingen följer god jordbrukarsed behöver det växtbestånd som förstörts av torka inte sås på nytt. Om åkern inte sås på grund av torkan lönar det sig att korrigera ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Skiftena kan anges som öppen träda, stubbträda eller grönträda. Enhetliga arealer på mindre än 5 ar som man inte har sått godkänns som areal för den anmälda växten för jordbruksskiftet.

Även om växtbeståndet skulle förstöras på grund av torka måste man ta hand om växtskyddet för åkern och förhindra att ogräs sprids.

Använd Vipumobilen

Om ett växtbestånd förstörs är det en bra ide att jordbrukaren tar en bild av det med hjälp av Vipumobilen. Jordbrukaren kan i augusti få en begäran om utredning utifrån satellituppföljningen om växtbeståndet är svagt eller förstört. I sådana fall är det enklast att besvara begäran om utredningen med en bild som tagits med Vipumobilen där det framgår att växtbeståndet har anlagts.

Det växtbestånd som finns på trädor och vallar som har uppgetts som obrukbara arealer får skördas och arealen får betas under år 2023. Växtbestånd med naturvårdsvall och gröngödslingsvall i anslutning till ekosystemstödet får skördas och arealen får betas.

Miljöersättningens skyddszoner och växtligheten på torvåkrar får skördas och arealen får betas. Växtbeståndet måste i vilket fall som helst skördas senast den 31 augusti.

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Ansökningsguide om åkerstöd / jordbruksverksamhet (livsmedelsverket.fi)

Guide om villkorlighet (livsmedelsverket.fi)