Det nya kravet på social villkorlighet träder i kraft i början av år 2025

Villkorligheten är ett villkor för att kunna få areal- och djurstöd och  som EU helt eller delvis finansierar. I början av år 2025 införs ett nytt krav på villkorlighet, social villkorlighet. Detta krav gäller de jordbrukare och jordbruksföretag som har arbetskraft. För jordbrukarna innebär social villkorlighet i korthet att underlåtenhet att iaktta arbetssäkerhet och arbetsavtal kan leda till förlust av stöd.

Arbetsgivare som är jordbrukare kan förbereda sig på det nya kravets ikraftträdande genom att beställa ett rådgivningsbesök om socialt villkorlighet. Rådgivare och jordbrukare får mer information om arbetssäkerhets- och anställningsfrågor till exempel av följande instanser:

I arbetarskyddsfrågor:

I anställningsfrågor får arbetsgivaren råd av:
Landsbygdens arbetsgivarförbund 

Lagstiftning:
Jord- och skogsbruksministeriet (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2024