Åkerstödsbelopp i euro

Stödmängderna kommer från Finlands CAP-plan (på finska).

Se också Anmälan om växter och stödnivåerna.

Stöd Åtgärd Stödområde AB, €/ha Stödområde C, €/ha
Grundläggande inkomststöd   högst 138,56 högst 118,79
Omfördelningsstödet (högst 50 ha)   högst 17,68 högst 17,68
Stöd till unga jordbrukare (enint./högst. 150 ha)   högst 88 högst 88
Stöd för stärkelsepotatis Stärkelsepotatis högst 570 högst 570
Stöd för specialgrödor Frilandsgrönsaker högst 120 0
Stöd för specialgrödor Sockerbeta, bovete, proteingrödor och oljeväxter högst 120 högst 120
Kompensationsersättning   217 242
Ekologisk produktion Växtodlingsgård 160 160
Ekologisk produktion Husdjursgård 130 130
Ekologisk produktion Frilandsgrönsaker 590 590
Miljöersättning, gårdsspecifika åtgärder Andra växter 45 45
Miljöersättning, gårdsspecifika åtgärder Trädgårdsväxter och kummin 113 113
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Främjande av cirkulär ekonomi 37 37
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Hantering av avrinningsvatten: reglerbar dränering 77 77
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Hantering av avrinningsvatten: underbevattning eller återanvändning av dräneringsvatten 214 214
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Skyddszoner 350 350
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Torvåkrar med vall 100 100
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Fånggrödor 97 97
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Markförbättrande grödor och saneringsgrödor 190 190
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter 500 500
Miljöersättning Fågelåkrar 600 600
Miljösystemstöd Naturvårdsvallar högst 65 högst 65
Miljösystemstöd Växttäcke vintertid högst 50 högst 50
Miljösystemstöd Mångfaldsväxter högst 300 högst 300
Miljösystemstöd Gröngödslingsvallar högst 80  högst 80
Miljöavtal Skötsel av jordbruksnaturen och landskapet 460/610* 460/610*

Miljöavtal

Röjning 450 450
Miljöavtal Stängsling 1500 1500
Miljöavtal Viltstängsel 2400 2400
Miljöavtal Skötsel av våtmarker 500 500
Miljöavtal Upprätthållande av ursprungssorter  400 400

*Avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap är 460 euro/ha/år. För vårdbiotoper av nationellt eller provinsiellt värde betalas 610 €/ha/år. Avtalet betalas ut i hela landet.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2023