Stödbeslut om 2023 års jordbrukarstöd

Livsmedelsverket bereder stödbeslut om jordbrukarstöd för kommunerna och NTM-centralerna. Då besluten är klara skickar kommunen eller NTM-centralen dem till stödmottagarna.

I stödbeslutet ser du motiveringarna till utbetalningen av stödet och eventuella avdrag som gjorts på stödet.

Uppgifter om stöd som betalats till din gård ser du i realtid i Viputjänsten och Vipumobilen.

Uppskattad tidtabell för utskick av stödbesluten

Stöd

Stödbeslutet kan skickas tidigast

Stöd för växthusproduktion

1.11.2023

Stöd för biodling enligt antal bisamhällen

1.11.2023

Stöd för renhushållning

1.11.2023

Produktionsstöd för mjölk

20.3.2024

Allmänt hektarstöd

4.4.2024

Nordligt hektarstöd

4.4.2024

Stöd till unga jordbrukare

4.4.2024

Nationellt stöd för sockerbeta

4.4.2024

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

25.4.2024

Ersättningar för hjortdjursskador

6.5.2024

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Juni 2024

Transportstöd för sockerbeta

Juni 2024

Stöd för hongetter och tackor

Juni 2024 (uppskattning)

Nordligt stöd för nötkreatur

Juni 2024 (uppskattning)

Ersättning för djurens välbefinnande

Juni 2024 (uppskattning)

Bidrag för nötkreatur

Juni 2024 (uppskattning)

Får- och getbidrag

Juni 2024 (uppskattning)

Kompensationsersättning

Hösten 2024 (uppskattning)

Grundläggande inkomststöd

Hösten 2024 (uppskattning)

Omfördelningsinkomststöd

Hösten 2024 (uppskattning)

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter

Hösten 2024 (uppskattning)

EU-stöd för unga jordbrukare

Hösten 2024 (uppskattning)

Miljöersättning

Slutet av 2024 (uppskattning)

Stöd för miljösystem

Slutet av 2024 (uppskattning)

Ersättning för ekologisk produktion

Slutet av 2024 (uppskattning)

Miljöavtal

Slutet av 2024 (uppskattning)

Avtal om uppfödning av lantraser

Slutet av 2024 (uppskattning)

Livsmedelsverket uppdaterar den uppskattade utskickstidtabellen i takt med att beredningen av besluten framskrider.

Rätt att söka ändring

Vid behov kan du begära omprövning av stödbeslutet. Anvisningar för begäran om omprövning finns som bilaga till stödbeslutet.

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2024