Pågående projekt inom livsmedelskedjan

Projekten genomför ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utvecklar sektorn för spannmål, oljeväxter och proteingrödor, tar fram mångsidigare exportrutiner för spannmål och spannmålsprodukter samt utvecklar kvalitets- och spårbarhetssystem och producent- och branschorganisationernas verksamhet.

Projekten är landsomfattande och i dem ingår information, säljfrämjande åtgärder och utvecklingsåtgärder.

 

Projekt 2017–2019

Primärproduktionens kvalitetssystem ger mervärde till produktionskedjan för mjölk, kött och ägg: Djurens hälsa ETT rf

Tid för genomförande: 1.1.2018–31.12.2019

Beviljat understöd: 224 000 euro

 

Projektet DELICIOATS: Framtagande av en modell för internationell innehållsmarknadsföring av havreprodukter på sociala medier: Fennopromo Oy

Tid för genomförande: 1.4.2018–30.9.2019

Beviljat understöd: 158 400 euro

 

Proffs på livsmedelsexport: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tid för genomförande: 15.12.2017–31.12.2019

Beviljat understöd: 421 117 euro

 

Projektet Farmers Grain Export: Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Tid för genomförande: 1.1.2018–31.12.2019

Beviljat understöd: 94 600 euro

 

Småbryggeriernas kvalitetsarbete: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy

Tid för genomförande: 1.1.2018–31.12.2019

Beviljat understöd: 26 035 euro

 

PROMO – Multimediakampanj för namnskyddade produkter: Helsingfors universitet Ruralia-institutet

Tid för genomförande: 1.1.2018–31.12.2019

Beviljat understöd: 120 402 euro

 

Producentorganisationer till ekoutsädes- och trädgårdsproduktionen: Luomuliitto ry

Tid för genomförande: 1.1.2018-30.6.2019

Beviljat understöd: 29 994 euro

 

Samarbetsprojekt inom sektorn för spannmål, oljeväxter och proteingrödor: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR ry

Tid för genomförande: 1.1.2018–31.12.2019

Beviljat understöd: 257 417 euro

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018