Vad ändras inom åkerstöden?

De reformer som gäller åkerstöden förändrar både jordbrukarnas och förvaltningens arbete mer än någonsin tidigare under den tid vi hört till Europeiska unionen.

Från och med 2023 blir ansökan om åkerstöd helt elektronisk. Pappersblanketterna slopas helt. Utöver den redan välkända Viputjänsten kan du använda dig av en mobilapplikation, Vipumobilen.

Helt nytt är en satellituppföljning av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Om uppgifterna om något skifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden, informerar förvaltningen dig om saken i Vipumobilen. Du kan korrigera ansökan så att den motsvarar situationen eller korrigera informationen från satellituppföljningen genom att ta ett foto av det berörda skiftet med din smarttelefon.

Informationsutbytet mellan jordbrukare och förvaltning är särskilt viktigt i fortsättningen. Vipurådgivarens kontroller ger dig exaktare hjälp än tidigare när det gäller att fylla i din stödansökan. Med Vipumobilen kan du följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de åtgärder som ska vidtas på skiftena. Satellituppföljningen minskar antalet gårdskontrollbesök på plats. Flexibiliteten ökar också i och med att de uppgifter du lämnar vid ansökan om åkerstöd inte är slutgiltiga. Vid behov kan du ändra eller korrigera uppgifterna i Viputjänsten fram till hösten utan påföljder.

Många åkerstöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Tidsfristen för att iaktta villkoren varierar från åtgärder som ska genomföras under vegetationsperioden till åtgärder för vilka betalningsgrunderna uppfylls först som avslutning på kalenderåret (1.1–31.12) eller det avvikande förbindelseåret (1.5–30.4). Även dessa tidsfrister påverkar betalningstidtabellen för jordbrukarstöden.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022