Stöden förnyas 2023

Reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår. Jordbrukspolitiken reformeras samtidigt också nationellt. I Finland bereds nationella prioriteringar och åtgärder under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket deltar i beredningsarbetet.

Den kommande finansieringsperioden sträcker sig till 2027. Det är möjligt att ansöka om stöd enligt de nya villkoren från och med 2023. Under perioden 2021–2022 kommer de nuvarande villkoren att gälla.

Stöd År 2023 stöps jordbruksstöden om – vad förändras?
År 2023 stöps jordbruksstöden om – vad förändras?
En jordbrukspolitisk reform pågår som bäst. År 2023 kan du första gången ansöka om stöd av ny modell. Stöden som stöps om grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik GJP. En annan benämning på GJP…
Mer
Stöd Nytt och oförändrat i stöden för landsbygdsutveckling år 2023
Nytt och oförändrat i stöden för landsbygdsutveckling år 2023
År 2023 stöps stöden för landsbygdsutveckling om. Trots ändringarna är det mycket som förblir sig likt. Miljö- och klimatvänliga åtgärder betonas i alla stöd. Endast elektronisk kommunikation I flera…
Mer

Meddelanden och bloggar